Faze roditeljstva

Cryo Save isključen iz udruženja banaka matičnih ćelija - Saopštenje Ministarstva Zdravlja

Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja i Udruženje porodičnih banaka matičnih ćelija izneli su zajednički stav povodom objava vezanih za probleme u poslovanju kompanije Cryo Save.

Cryo Save isključen iz udruženja banaka matičnih ćelija - Saopštenje Ministarstva Zdravlja

Beograd 19. septembar, 2019. - Danas je u Upravi za biomedicinu Ministarstva zdravlja održan sastanak sa predstavnicima Udruženja porodičnih banaka matičnih ćelija.

Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja i Udruženje porodičnih banaka matičnih ćelija izneli su zajednički stav povodom objava vezanih za probleme u poslovanju kompanije Cryo Save.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je među prvima u Evropi reagovalo na problem u Cryo Save-u, obaveštavajući porodilišta u Srbiji da se saradnja sa pomenutom kompanijom, kao jedinom iz sektora porodičnih banaka matičnih ćelija prekine u cilju zaštite interesa pacijenata. Udruženje porodičnih banka matičnih ćelija je isključila Cryo Save iz članstva u udruženju.

Kao i svaka oblast medicine i deponovanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika i poslovanje banaka matičnih ćelija, ima jasno definisane procedure i pravila rada, koje kompanije iz ove oblasti poštuju. Uprava za biomedicinu na dnevnoj bazi prati primenu i poštovanje definisanih pravila i u Srbiji u tom smislu nije bilo propusta. Ključni problem je nastao jer predstavništvo kompanije Cryo Save u Srbiji, suprotno dobroj poslovnoj praksi, nije o poteškoćama u radu blagovremeno obavestilo Upravu za biomedicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kako bi Uprava za biomedicinu potom preduzela na vreme odgovarajuće mere.

Uprkos tome, nakon prenošenja vesti o problemima Cryo Save-a u Švajcarskoj, Ministarstvo zdravlja je po hitnom postupku preduzelo odgovarajuće mere i nakon obaveštavanja porodilišta o prekidu saradnje sa Cryo Save-om, kontaktiralo je FamiCord, najveću banku matičnih ćelija u Evropi, koja je preuzela uzorke od Cryo Save-a i zatražila kompletnu informaciju o postupku prenosa uzoraka u laboratoriju FamiCord group-a u Varšavi , kao i informaciju o stanju i statusu uzoraka koji su sačuvali roditelji iz Srbije. Odmah po dobijanju informacije Uprava za biomedicinu će transparentno obavestiti javnost.

Uprava za biomedicinu MZ Srbije i Udruženje porodičnih banaka matičnih ćelija obaveštavaju buduće roditelje da ostale članice Udruženja posluju normalno bez ikakvih poteškoća i da se roditelji koji žele da sačuvaju matične ćelije svoje dece mogu obratiti bilo kojoj od članica Udruženja.