Faze roditeljstva

Da li znate šta je fetalna ehokardiografija?

U nastavku teksta saznajte sve o fetalnoj ehokardiografiji...

Da li znate šta je fetalna ehokardiografija?

Fetalna ehokardiografija (ultrazvuk srca bebe tokom trudnoće) je neinvazivna dijagnostička metoda koja ima za cilj da proceni položaj, morfologiju i funkciju srca ploda tokom trudnoće.

Zašto je fetalna ehokardiografija važna?

UZ srca ploda je značajan, jer se njim mogu utvrditi promene na srcu koje nisu nužno vidljive na prenatalnim testovima koji utvrđuju eventualno postojanje genetičkih anomalija ploda.
Pravilna i blagovremena dijagnoza omogućava optimalno planiranje toka trudnoće i samog porođaja.

Kako da znate da li je potrebno raditi fetalna ehokardiografija?

Trudnicama lekar može preporučiti fetalnu ehokardiografiju ukoliko njihova porodična anamneza uključuje urođene srčane mane,kao i trudnicama koje su u prethodnoj trudnoći imale plod sa anomalijom srca, kojima je rutinskim UZ pregledom ploda uočena nepravilnost u njegovom razvoju, koje koriste određenu medikaciju u toku trudnoće (na primer, lekovi za lečenje epilepsije), koje su imale određene
virusne infekcije u toku trudnoće ili koje su zatrudnele procesom vantelesne oplodnje.

Kako izgleda pregled?

Proceduru izvodi dečiji kardiolog, najčešće u periodu od 20. do 24. nedelje gestacije, a po potrebi i do kraja trudnoće. Lekar ultrazvučnom sondom preko abdomena trudnice pristupa srcu ploda i detaljno analizira morfologiju srca, njegovu funkciju i položaj. Ovaj proces je potpuno neškodljiv i bezbolan za trudnicu i za plod.

A za sve trudnice koje žele da urade fetalnu ehokardiografiju imamo sjajne vesti!

Jedan od pionira prenatalne dijagnostike urođenih srčanih mana (fetalne ehokardiografije) u Srbiji, Prof. dr Vojislav Parezanović će 11.05.2024. godine u ordinaciji Bebologija obavljati preglede i konsultacije.

Profesor Parezanović je vodeći stručnjak u dijagnostici i lečenju dece sa urođenim srčanim manama, uključujući i intervencione kateterizacijske procedure. Od 2017. godine je na čelu službe kardiologije Univerzitetske dečje klinike, a od 2019. godine obavlja funkciju direktora pedijatrije na istoj klinici.

Zakazivanje pregleda je veoma jednostavno, kontaktirajte nas na broj telefona 011/4144950 i rezervišite svoj termin. 

Na pouzdanost metode, pored stručnosti i iskustva lekara koji vrši pregled, utiče i kvalitet aparature, položaj bebe, njena veličina, količina plodove vode i debljina trbušnog zida trudnice. Ukoliko tehnički nije moguće pristupiti srcu ploda (na primer, ukoliko se beba nalazi u položaju koji ne omogućava pristup), lekar može tražiti ponovni pregled nekoliko nedelja kasnije.

Po završenom pregledu, lekar objašnjava nalaz i po potrebi upućuje na dalje analize ili lečenje.

by: Bebologija