Faze roditeljstva

OGTT u trudnoći- procedura i kada se izvodi

Sigurni smo da ste čuli za OGTT, a u narednim redovima govorimo kada se test izvodi i kakvu proceduru podrazumeva.

OGTT u trudnoći- procedura i kada se izvodi

Veljko Jakovljević je magistar farmacije-medicinske biohemije i biohemicar u Bio Save laboratoriji i sa njim danas razgovaramo o OGTT- u. 

OGTT je vrsta testa koji se radii iz krvi i zahteva uzimanje nekoliko uzoraka krvi tokom određenog vremenskog perioda.

Tokom čitave trudnoće, proverava se nivo glukoze u krvi.  Ukoliko nivo glukoze bude iznad referentnih vrednosti (6,1) i ukoliko se tokom dva uzastopna dana izmeri i bude preko 7 postavlja se dijagnoza gestacijskog dijabetesa.

OGTT se radi između 26 i 28 nedelje trudnoće ili ranije ukoliko lekar proceni da je to potrebno i to se posebno savetuje i izvodi kod trudnica sa visokim rizikom pojave gestacijskog dijabetesa.

Visok rizik kod trudnice podrazumeva:

• Gojaznost

• Dijabetes u prethodnoj trudnoći

• Glikozurija

• Dijabetes u porodici,

• Trudnice starije od 35 godina

• Imaju oboljenja štitaste žlezde

• Habitualni pobačaji

• Trudnice koje su rađale decu telesne mase

preko 4kg.

Sam postupak OGGT-a se izvodi na sledeći način:

Ujutru rano se, bez unošenja hrane i pića u organizam, dolazi u laboratoriju gde se vadi krv bez prethodnog uzimanja glukoze. Nakon toga, pije se čaša vode sa razmućenom glukozom i u periodu od pola sata, jednog, dva i tri sata vadi se krv. Tokom tog perioda nalazite se sve vreme u laboratoriji, a iz svakog uzorka krvi se mere glukoza i insulin. Zahvaljujući ovom testu, lekari će imati uvid u to kako se ponaša insulin. Proces samog testiranja nije bolan, ali može biti neprijatan za trudnicu.

Iako gestacijski dijabetes može da zabrine trudnicu, on uglavnom predstavlja prolazno stanje koje postepeno nestaje u periodu od nekoliko nedelja nakon porođaja.

Ono što potencijalno može da ima velike posledice jeste neregulisan šećer u trudnoći. Zato je od velike važnosti da svaka trudnica kojoj je dijagnostikovan gestacijski dijabetes, za početak, koriguje ishranu i praktikuje redovnu fizičku aktivnost. Ukoliko se nakon toga rezultati ne poprave, lekar uvodi odgovarajuću terapiju.

by: Bebologija