Faze roditeljstva

Uticaj epidurala

Nakon davanja određenih lekova, posledice kod novorođenčeta mogu biti vidljive i do 30 dana.

Uticaj epidurala

Epidural i drugi lekovi: Kako deluju na bebu?

Većina lekova koji se daju majci tokom trudnoće ili pri porodu stižu i do deteta. Narkotici i anestetici koji se daju majci snižavaju respiratornu funkciju novorođenčeta, čime narušavaju sposobnost novorođenčeta da koordiniše svojim sisanjem, gutanjem i disanjem.

Vreme poluraspada nekih narkotika je mnogo duže kod deteta nego kod majke, čime lekovi nastavljaju da deluju na dete dugo nakon što ih je majka već izbacila iz organizma.

Lekovi korišćeni pri epiduralnoj anesteziji smanjuju sposobnost novorođenčeta da se nosi s bolom jer inhibiraju majčine prirodne beta-endorfine tokom porođaja čime snižavaju nivo beta-endorfina u kolostrumu i majčinom mleku.

Više je istraživanja pokazalo kako je dojenje utešno za dete i kako je i samo mleko analgetik.

Kako navodi Sepkoski, nakon davanja određenih lekova, posledice na novorođenčetu mogu biti vidljive i do 30 dana.

Istraživanja pokazuju da porođaj pod epiduralnom anestezijom ima negativni uticaj na dojenje u prva 24 sata života novorođenčeta, iako nije dokazano da je uticalo na smanjenje pokušaja dojenja u prvom satu života deteta.