Faze roditeljstva

Bebe pamte maternji jezik, čak i ako ga posle ne govore

Preporučuje se da svi roditelji razgovaraju sa svojim bebama koliko god mogu, jer deca zaista mnogo upijaju, čak i dok su još u maminom stomaku.

Bebe pamte maternji jezik, čak i ako ga posle ne govore

Novo istraživanje koje je sprovedeno na grupi odraslih Korejaca, dokazalo je kako bebe zadržavaju znanje o svom maternjem jeziku, čak i ako se njime kasnije ne služe.

Istraživanja iznova dokazuju kako bebe upijaju puno više o onome što se događa oko njih nego što mi to mislimo. U nedavnom primeru, studija objavljena u časopisu Royal Society Open Science smatra da čak i ako se deca presele u novu državu, ili su usvojena u porodici koja govori neki drugi jezik pre nego što ih ona same progovore, zadržavaju određeno znanje o svom maternjem jeziku.Bebe pamte jezik još u maminom stomaku

Istraživači su posmatrali odrasle Korejce od oko 30 godina, od kojih su svi bili usvojeni kao bebe u holandske porodice. Zamoljeni su da pokušaju da izgovore korejske suglasnike nakon samo kratkog kursa. Ovom eksperimentu takođe su izložili grupu odraslih osoba koje nikada nisu bila izložene korejskom jeziku. Zanimljivo je da su pre kursa obe grupe govorile na istom nivou, ali nakon toga, oni koji su bili usvojeni, govorili su korejski znatno bolje. I još fascinantnije je da naučnici tvrde da nema razlike u sposobnostima onih koji su usvojeni sa šest meseci starosti i pre, kada još nisu govorili, i onih koji su usvojenii nakon 17 meseci, kada su već naučili govoriti. Dr Jiyoun Choi sa Univerziteta Hanyang u Seulu stoga preporučuje da svi roditelji razgovaraju sa svojim bebama koliko god mogu, jer deca zaista mnogo upijaju, čak i dok su još u maminom stomaku.

Izvor: http://rsos.royalsocietypublishing.org/