Faze roditeljstva

Bebe zauvek pamte maternji jezik

Preporučuje se da svi roditelji razgovaraju sa svojim bebama koliko god mogu, jer deca zaista mnogo upijaju, čak i dok su još u maminom stomaku.

Bebe zauvek pamte maternji jezik

Istraživanje koje je sprovedeno na grupi odraslih Korejaca, dokazalo je kako bebe zadržavaju znanje o svom maternjem jeziku, čak i ako se njime kasnije ne služe.

Istraživanja iznova dokazuju kako bebe upijaju puno više o onome što se događa oko njih, nego što mi to mislimo. U nedavnom primeru, studija objavljena u časopisu Royal Society Open Science smatra da čak iako se deca presele u novu državu, ili su usvojena u porodici koja govori neki drugi jezik pre nego što ih ona same progovore, zadržavaju određeno znanje o svom maternjem jeziku.Bebe pamte jezik još u maminom stomaku

Istraživači su posmatrali odrasle Korejce od oko 30 godina, od kojih su svi bili usvojeni kao bebe u holandske porodice. Zamoljeni su da pokušaju da izgovore korejske suglasnike nakon samo kratkog kursa. Ovom eksperimentu takođe su izložili grupu odraslih osoba koje nikada nisu bile u kontaktu sa korejskim jezikom. Zanimljivo je da su pre kursa obe grupe govorile na istom nivou, ali nakon toga, oni koji su bili usvojeni, govorili su korejski znatno bolje. I još fascinantnije je to što naučnici tvrde da nema razlike u sposobnostima onih koji su usvojeni sa šest meseci starosti i pre, kada još nisu govorili, od onih koji su usvojenii nakon 17 meseci, kada su već naučili da govore. Dr Jiyoun Choi sa Univerziteta Hanyang u Seulu iz tog razloga preporučuje da svi roditelji razgovaraju sa svojim bebama koliko god mogu, jer deca zaista mnogo upijaju dok su još u maminom stomaku.

Pripremila: Vesna S: Izvor: rsos.royalsocietypublishing.org