Faze roditeljstva

Lečenje HIV-a uz pomoć matičnih ćelija

Treća osoba na svetu izlečena od HIV-a korišćenjem matičnih ćelija, pokazuju nedavni naučni rezultati. Više o tome u tekstu koji sledi...

Lečenje HIV-a uz pomoć matičnih ćelija

Muškarcu starom 53 godine, obavljena je transplantacija zbog lečenja akutnog poremećaja krvi (leukemije), koja se razvila uz HIV infekciju.

Transplantacija je uključivala matične ćelije donora sa retkom mutacijom u genu CCR5 za koji je poznato da sprečava ulazak HIV-a u ćelije.

Nakon 10 godina od transplantacije i više od 4 godine po prestanku korišćenja terapije za HIV, pacijent je dobrog zdravlja. U trenutku uspostavljanja dijagnoze 2008. godine pacijent nije verovao da je izlečenje moguće. Danas, iz ugla osobe koja više nema HIV infekciju, ponosan je na svetski tim lekara koji mu je omogućio izlečenje. Činjenica da se virus nije vratio rezultat je temeljne naučne i terapijske pripreme i praćenja, kažu naučnici.

Foto: Freepik


Posebno ističu da je studija najduže i najpreciznije dijagnostičko praćenje pacijenta s HIV-om nakon transplantacije matičnih ćelija i da transplantacija matičnih ćelija uključuje uništavanje svih nezdravih krvnih ćelija i njihovu zamenu zdravim matičnim ćelijama iz krvi ili koštane srži.

U ime međunarodnog tima dr Bjorn-Erik Ole Jensen rekao je da nakon njihovog istraživanja, sada mogu da potvrde da je itekako moguće sprečiti replikaciju HIV-a na održivoj osnovi kombinovanjem ključnih metoda.

„S jedne strane, imamo iscrpljivanje rezervoara virusa u dugovečnim imunskim ćelijama, a sa druge strane, prenos otpornosti na HIV sa imunskog sistema donora na primaoca, obezbeđujući da virus nema nikakve šanse da se ponovo proširi. Sada su potrebna dalja istraživanja o tome kako da se to učini mogućim van uskih okvirnih uslova koje smo opisali“.

Pomenuti pacijent je odlučio da se odrekne privatnosti kako bi podržao prikupljanje sredstava i svojim iskustvom učestovao u borbi protiv stigmatizacije obolelih od HIV-a.

By: Bebologija

Izvor: https://www.nature.com