Faze roditeljstva

Novine u lečenju autizma i drugih bolesti matičnim ćelijama

Na Svetskom kongresu o čuvanju i terapiji matičnim ćelijama prikazana su najnovija dostignuća i istraživanja na polju lečenja matičnim ćelijama raznih tumora, neuroloških bolesti i infekcija. Zahvaljujući angažovanju BioSave Fondacije, našeg predstavnika na kongresu i nama su ova nova dostignuća dostupna.

Novine u lečenju autizma i drugih bolesti matičnim ćelijama

Protekli vikend 14.-16. septembra u Majamiju, SAD održan je Svetski kongres o čuvanju i terapiji matičnim ćelijama. Tokom tri dana kongresa predstavljena su najnovija dostignuća u terapiji matičnim ćelijama. 

Na predavanjima su pored standardnih terapija (u koje se danas ubraja i Fanconijeva anemija) prikazana i najnovija istraživanja na polju lečenja matičnim ćelijama raznih tumora, neuroloških bolesti i  infekcija. Neke od bolesti u kojima terapija matičnim ćelijama pokazuje odlične rezultate su autizam, cerebralna paraliza, dijabetes, multipla skleroza, infekcije raznim virusima (hepatitis B, Zika virus, HIV), tumori gastrointestinalnog trakta, tumori mozga i mnoge druge bolesti. 

Tridesetogodišnjica prve terapije

Pored predavanja, proslavljena je tridesetogodišnjica prve terapije matičnim ćelijama iz pupčanika kojoj su prisustvovali prvi pacijent Matthew Farrow i doktorka koja je obavila prvu transplantaciju matičnim ćelijama dr Eliane Gluckman. 

World Stem Cell Summit 2018

Matthew, tada 5-godišnji dečak je imao neizlečivu bolest Fanconi anemiju i jedini spas su mu bile matične ćelije koje je dobio od svoje sestre koja se rodila te godine. Dr Gluckman je bila hrabri pionir koja je obavila prvu transplantaciju u bolnici u Parizu i zahvaljujući tome, Matthew je danas živ i bavi se edukacijom mladih parova o značaju čuvanja matičnih ćelija. 

Matthew Farrow i Frances WerterMatthew Farrow i Frances Werter, predsednica najveće svetske Fondacije za terapije matičnim ćelijama – Parents Guide Cord Blood Foundation

Mogućnosti lečenja drugim ćelijama

Pored matičnih ćelija prikazane su mogućnosti lečenja drugim ćelijama koje se nalaze u krvi iz pupčanika kao što su monociti i NK ćelije tako da se svaki element iz krvi pupčanika iskoristi na najbolji mogući način. 

Umnožavanje matičnih ćelija

U najnovija dostignuća ubraja se i umnožavanje matičnih ćelija kojim će se svaki uzorak koji je prikupljen bez obzira na broj matičnih ćelija iskoristiti za brojne bolesti. 

Kongres je pokazao da je pred nama lepa budućnost u kojoj će mnoge teške bolesti moći da se leče matičnim ćelijama i da su matične ćelije budućnost medicine. 

Ostvarena uspešna saradnja

Da bi ceo proces uzimanja matičnih ćelija, obrade i kasnijeg korištenja bio po najvišim svetskim standardima brinu se lekari iz akreditacione agencije AABB (American Association of Blood Banks) koji su bili partneri kongresa i sa kojima je naš predstavnik - BioSave Fondacija, ostvarila uspešnu saradnju.

bio save WSCS 2018dr Aleksandar Antović, Marey Key Bellota, Nebojša Petrović, Sarah Dickerson

BioSave Fondaciju su predstavljali Predsednik BioSave Fondacije gospodin Nebojša Petrović i medicinski direktor BioSave Fondacije dr Aleksandar Antović.