Faze roditeljstva

TNC je važan ljudskom organizmu, da li znate zbog čega?

U slučaju da nikada niste čuli za pojam TNC- a (total nucleated count), ovaj tekst je pravi način da saznate nešto više o tome...

TNC je važan ljudskom organizmu, da li znate zbog čega?

Total nucleated count - ukupan broj jezgara ili TNC skraćeno, je pojam o kom piše Bebologija ovog puta. Važnost TNC počinje sa pričom o važnosti matičnih ćelija. Njihova jedinstvenost u medicini je nezaobilazna. One su:

  • Samoobnavljajuće
  • Mlade
  • Pametne

TNC  je ukupni broj ćelija u uzorku krvi iz pupčanika. Pored matičnih ćelija tu se nalaze i monociti, NK ćelije i T limfociti koje sve zasebno imaju primenu u modernoj medicini. Ovo je veoma važan broj, jer lekari po njemu određuju da li je uzorak dovoljan za lečenje određene bolesti.

Da li će pacijent biti tretiran ovom metodom lečenja, zavisi upravo od broja TNC-a u uzorku koji se uzme iz krvi pupčanika. Brojenje TNC- a može da se automatizuje putem protočnog citometra.

Nedavno smo pisali o važnosti primene matičnih ćelijama u određenim operativnim procedurama. Na Prvoj hiruškoj klinici je po PRVI put urađena operativna procedura u kojoj su upravo matične ćelije iskorišćene za lečenje Kronove bolesti.

Pripremila: Milovanović Jovana

Izvor: http://biosave.rs