Faze roditeljstva

Lečenje Kronove bolesti matičnim ćelijama

Prvi put u Srbiji urađena je operativna procedura u kojoj su korišćene matične ćelije za lečenje Kronove bolesti.

Lečenje Kronove bolesti matičnim ćelijama

Kronova bolest je nespecifično zapaljensko oboljenje digestivnog trakta koje se može javiti u bilo kom životnom dobu i podjednako se učestalo javlja i kod muškaraca, ali i kod žena. Uprkos napredovanju medicine uzrok Kronove bolesti nije sa sigurnošću utvrđen.

PRVA terapija matičnim ćelijama u Srbiji nedavno je izvedena na Prvoj hiruškoj klinici kod pacijenata sa Kronovom bolešću. Direktor klinike prof. dr Velimir Marković za RTS portal je izjavio da malo zemalja u Evropi primenjuje ovu metodu i da se Srbija priključila njima. Svakom od tri pacijenta je ubrizgano oko 120 miliona matičnih ćelija.

Direktor Prve hiruške klinike, UKCS

prof. dr Velimir Marković

Ova terapija se primenjuje i savetuje određenim pacijentima u slučaju najtežih formi sa perianalnim fistulama.

- Terapija matičnim ćelijama koja omogućava da se taj kanal koji je rezistentan na biološku terapiju i na bilo koji raniji vid primenjene terapije praktično zatvori. One se nasele u tom kanalu, razmnože se i dođe do zatvaranja i normalizacije analnog regiona i prestanka tegoba - rekao je doc dr Srđan Marković, gastroenterolog KBC Zvezdara

U svetu se trenutno sprovodi oko 7000 kliničkih studija sa matičnim ćelijama. Poznato je da se dobri rezultati postižu u lečenju: autizma, cerebralne paralize, dijabetesa,multiple skleroze, a sada i u lečenje Kronove bolesti kod kojih je primetno poboljšanje nakon terapije matičnim ćelijama.

Pripremile: Brankica Bjelić, Milovanović Jovana

Izvor: https://www.rts.rs/