Faze roditeljstva

Endometrioza - čest uzrok neplodnosti kod žena

Neplodnost kod žena je poseban problem tokom reproduktivnog perioda, a smatra se da je kod 30 do 40 posto žena neplodnost posledica endometrioze.

Endometrioza - čest uzrok neplodnosti kod žena

Endometrioza je oboljenje koje karakteriše rast sluznice (endometrijuma) van materice gde se uobičajeno nalazi. Bolest je hronična i povezana sa cikličnim promenama steroidnih hormona.

Oboljenje može imati oblik implanta, ognjišta, nodusa ili endometrioma. Sve te promene reaguju na hormonske promene u organizmu tokom menstrualnog ciklusa na skoro isti način kao i endometrijum uterusa, stvarajući menstrualni odliv. Inflamacija skoro uvek prati endometrijalni rast, te su priraslice često prisutne pored endometrijalnog žarišta. O problemima koje može napraviti endometrioza i uticaju na neplodnost razgovarali smo sa Mr. sci med. dr Milicom Janićijević, specijalistom ginekologije i akušerstva, supspecijalistom za fertilitet i sterilitet u Specijalnoj bolnici za ginekologiju „Jevremova“ MediGroup.

Mr. sci med. dr Milica Janićijević

Učestalost i uzroci endometrioze

Kod žena u reproduktivnom periodu učestalost endometrioze je 10-15%. Endometrioza je uzrok neplodnosti u 30-40% slučajeva. Tipična je za žene u plodnom dobu.

Predisponirajući faktor je estrogena aktivnost, što objašnjava povećanu učestalost kod gojaznih žena, a ređe se javlja kod sportiskinja ili žena koje puše. U menopauzi oboljenje praktično iščezava, a može doći do remisije kod žena koje su na estrogenoj supstitucionoj terapiji.

Postoje brojne teorije o nastanku ovog oboljenja, a najzastupljenija je ona po kojoj je za nastanak bolesti odgovoran deficit celularnog imuniteta ili nesposobnost prepoznavanja endometrijalnog tkiva. 

Mogućnost za nastanak endometrioze veća je kod žena koje su:

- prvu menstruaciju dobile pre jedanaeste-dvanaeste godine
- nisu koristile oralnu kontracepciju
- imaju ciklus kraći od 27 dana
- menstrualno krvarenje traje im duže od 7 dana
- odgađaju rađanje posle 30. godine
- imaju urođenu anomaliju materice ili poremećaj funkcije jajnika
- koriste vaginalne tampone
- u porodici već imaju slučaj endometrioze

Simptomi i dijagnoza endometrioze

Najčešći simptomi su bolne menstruacije, bolovi pri polnom odnosu, bol u maloj karlici, poremećaj mesečnog ciklusa, preobilno menstrualno krvarenje ili krvarenje izmedu dva ciklusa, kao i neplodnost.

Dijagnoza se obično postavi kasno (od pojave prvih simptoma u proseku prođe između 8 - 9 godina), u specijalizovanim ustanovama i najčešće u vezi sa utvrđivanjem uzroka neplodnosti. Dijagnoza se postavlja uzimanjem anamnestičkih podataka, bimanuelnim ginekološkim pregledom, ultrazvučnim pregledom male karlice i abdomena, laboratorijskim pretragama, HSG-om, laparoskopijom. Oboljenje se može klasifikovati u 4 stadijuma (I-IV) prema opsežnosti promena koje se boduju.

Lečenje endometrioze

Terapija zavisi od stadijuma bolesti i simtomatologije. Može biti medikamentozna (oralna hormonska kontracepcija, GnRH analozi, ulipristal-acetat-Esmya), hiruška (laparoskopske operacije) ili kombinacija medikamentozne terapije i operativnog zahvata (najčešće).
Imajući u vidu da je endometrioza često praćena nepolodnošću, kod žena koje žele da rađaju pribegava se postupku asistirane reprodukcije. Pri tom im se savetuje da zatrudne što pre.
Savet je da se reproduktivno zdravlje čuva redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima. Odlazak kod ginekologa treba da bude sastavni deo života svake žene. Nije na odmet napomenuti da se veliki broj bolesti može uspešno izlečiti ako se otkriju u ranoj fazi, na redovnom pregledu. Briga o sopstvenom zdravlju prvi je korak u njegovom očuvanju.

Endometrioza i neplodnost

Endometrioza može biti blagog stepena, kada se slučajno otkrije laparoskopski i kada su lezije veoma diskretne, tada, ukoliko su jajovodi prohodni, trudnoća može da se ostvari prirodnim putem.

Ukoliko je većeg stepena, usled stvaranja priraslica u maloj karlici, dovodi do neprohodnosti jajovoda te je to veoma čest razlog nemogućnosti ostvarivanja trudnoće. Lečenje je, najčešće, laparoskopski. Tada se uradi korekcija ili plastika jajovoda, u pokušaju da se pruži mogućnost pacijentkinji, da prirodnim putem ostvari trudnoću, ili klemovanjem ili kompletnim uklanjanjem neprohodnog ili izmenjenog jajovoda (hidrosalpinks). Ako se ovo dešava na oba jajovoda, onda, se, sledeće, pacijentkinja sprema za postupak vantelesnog oplođenja.

Ukoliko su žarišta endometrioze na jajnicima, stvaraju se ciste. To je često kod ove bolesti, i u zavisnosti od veličine i broja ovakvih cisti, kao i simptoma koje pacijentkinja ima, radi se njihovo laparoskopsko uklanjanje ili se samo prate ultrazvučno. Ukoliko su jajovodi prohodni, žena ima mogućnost da prirodnim putem ostvari trudnoću. Ukoliko nisu, ulazi se u postupak vantelesnog oplođenja.

Endometrioza je bolest koja stvara recidive. Znači, postoji opet mogućnost da se ciste stvore. Zato je veoma važno da se stanje prati i što pre uđe u postupak vantelesnog oplođenja ukoliko je to potrebno. Trudnoća blagotvorno deluje na endometriozu i značajno je usporava. Treba izbeći nove ciste u kratkom vremenskom periodu. Ne savetuje se veliki broj operacija zato što se sa svakom smanjuje “rezerva” jajnika. Ciste se uvek stvaraju na račun zdravog tkiva jajnika te se njihovo postojanje direktno dovodi u vezu sa smanjenom rezervom jajnika.

Veoma često se pribegava hormonskoj terapiji posle operacije u trajanju od nekoliko meseci. Time se, veštački izazvani stanjem sličnim menopauzi, dodatno usporava endometrioza. I posle takve terapije treba što pre ući u postupak vantelesnog oplođenja.

Vantelesno oplođenje je terapija izbora kod skoro polovine pacijentkinja sa endometriozom.

Način otkrivanja

Redovnim pregledom, kolposkopijom i ultrazvukom se može otkriti endometrioza. Na grliću ili u vagini (mada veoma retko), mogu da postoje ognjišta endometrioze. Ultrazvučno se vide endometriotične ciste na jajnicima. Ne mogu se, sem laparoskopiski, videti ognjišta endometrioze na crevima ili trbušnoj maramici.

Kako se žene sve kasnije odlučuju da rađaju, svakako ovakvi, redovni pregledi će otkriti endometriozu već u njenom nastajanju.

Pripremila: Vesna Stanimirović
Izvor: medigroup.rs