Faze roditeljstva

Zajedničko spavanje: da ili ne?

Oko spavanja u istom krevetu s detetom mišljenja su podeljena, podjednako među roditeljima i stručnjacima

Zajedničko spavanje: da ili ne?

Kada se beba rodi, još je vrlo blisko povezana s mamom. Često se mora stavljati na grudi pa je praktično bebu stavljati blizu majčinog kreveta, ili u krevetac. S obzirom na to da beba i tokom dana i tokom noći često jede, ponekad ju je praktičnije staviti uz sebe pa mama može uzeti bebu u naručje kada zaplače i pomazi je ili podoji.

Kod zajedničkog spavanja svakako treba paziti da se mama u snu nezgodno ne okrene i povredi bebu.

Važno je da je krevet dovoljno velik da svaka osoba u tom krevetu ima dovoljno prostora za sebe. Važno je da dete slobodno leži, nema nikakvih prepreka ili predmeta koji mu smetaju, okružuju i slično. Takođe, dete ne sme spavati između roditelja, već pored jednog roditelja, a zbog dojenja je to najčešće pored majke.

Duži san razlog za zajedničko spavanje

Kada je jednom standard zajedničkog spavanja zadovoljen ono ima mnoge prednosti i dobrobiti i za roditelje i za decu.

Zajedničko spavanje omogućava i majci i detetu, a i ocu, kvalitetniji san i verovatno manje budnih sati zbog hranjenja, umirivanja deteta, noćnog buđenja i slično. I deca i odrasli se noću bude, međutim odrasli se znaju sami uspavati, dok to mala deca još ne znaju. Njima je roditelj u vidnom polju jedini izvor sigurnosti, posebno novorođenčadi i odojčadi, pa tako kad se probude traže blizinu roditelja. Takođe, u majčinoj materici su imali toplinu, zvuk otkucaja majčinog srca. To im pomaže i kad se rode da se umire i imaju osećaj da je sve u redu, da su sigurni. Kad spavaju blizu majke lakše se umire, majci je jednostavnije da doji, jer ne mora ustajati i potpuno se razbuđivati.

Zajedničko spavanje jedan je od sastavnih delova takozvanog povezujućeg roditeljstva koje se zasniva na ideji da se odnos između roditelja i deteta razvija od samog početka i da je za razvoj tog odnosa i sigurne privrženosti nužno da se dete oseća sigurno da će roditelj odgovoriti na sve njegove potrebe.

Poverenje između roditelja i dece

Zajedničko spavanje jedan je od osnova za razvoj poverenja u odnosu roditelja i dece. Dete se oseća sigurno, zaštićeno i voljeno. Samim tie, kako se dete razvija uz poverenje da će mu roditelji pružiti sve što mu je potrebno i zaštititi ga, ono razvija takozvanu sigurnu privrženost koja kasnije utiče na formiranje osobina tog malog čoveka, pozitivne slike o sebi, načina interakcije s drugima, kao i mnogih drugih aspekata važnih za razvoj psihički i emocionalno stabilne osobe.

Budući da deo roditelja ipak želi zadržati privatnost u bračnom krevetu, evo šta psihologija kaže na pitanje o tome da li detetu koje spava samo nešto može nedostajati.

Odvojeno spavanje ne znači da ćemo dete zakinuti za sve navedeno. To samo znači da ćemo morati uložiti veći trud i napor kako bismo sve to osigurali svom detetu. Dakle, važno je da se na detetove potrebe reaguje, da se ono umiri i da se razvija odnos poverenja između roditelja i deteta.

 

Izvor: www.parentsmagazine.com