Faze roditeljstva

Da li trudnice zaista jedu ugalj?

Većina trudnica ima jaku želju da jede nešto neobično. I nisu u pitanju samo kiseli krastavčići.

Da li trudnice zaista jedu ugalj?

Ma kako čudno zvučalo, ima žena koje u trudnoći osećaju potrebu za mineralnim, metalnim ukusom, pa čak i pravom zemljom, i ta pojava poznata je kao pika. Poneko smatra da je posredi nedostatak gvožđa - mada je pitanje koliko gvožđa organizam može izvući kad pojedete grumen uglja.

U anketi u kojoj je učestvovala 2.231 Britanka 31 % njih je izjavilo da su u trudnoći imale jaku želju da jedu nešto neobično. Na prvom mestu je bio led, zatim ugalj, pasta za zube, sunđeri, blato, kreda, sapun za veš, šibice i guma. Jedna je čak tvrdila je da joj se u trudnoći čak prijeo pepeo od cigarete.

Mnoge od ovih sklonosti imaju posebne nazive. Pagofagija ili jedenje leda česta je pojava među Amerikankama: u drugoj anketi utvrđeno je da led jede 18 % žiteljki Džordžije, i to od nekoliko čaša dnevno do nekoliko kilograma.

Jedenje zemlje ili geofagija posebno je česta pojava u afričkim zemljama, recimo u Tanzaniji, gde i do 60 % trudnih žena udovoljava ovoj potrebi. Posebno se čezne za zemljištem bogatim glinom, mada je ponekad kao zamena dobra i keramika.

Naučnici su ponudili mnoga objašnjenja za piku, koju između ostalog pripisuju kulturnim običajima, pokušaju da se ublaži stres (kao kad se grickaju nokti) i gladi. Pojedine anketirane žene kažu da se tako bore protiv gorušice i mučnine, te zaista ug lavnom biraju za jelo nešto što ima pH i što neutrališe stomačnu kiselinu. Većina žena pak nema predstavu čime je izazvana njihova neobična želja.

Često je naučno objašnjenje da ovim ženama nedostaju izvesne hranljive materije, kao što su gvožde, cink kalcijum. I mada postoji na stotine primera žena s niskim gvožd em koje očajnički žele da jedu zemlju ili imaju druge pike, kad su istraživačiproverili koliko gvožđa organizam dobija varenjem zemlje ili gline, odgovor je bio: vrlo malo. Uz to, njihova potreba nije splasnula ni kad su počele da uzimaju preparate koji leče anemiju. Osim toga, jedenje gline i zemlje zapravo može otežati iskorišćavanje gvožđa i drugih minerala koji dospevaju u crevni trakt. Međutim, to što zemlja ne leči anemiju i dalje ne znači da anemija ne pokreće ove neobične prehrambene potrebe. „Moguće je da nedostatak nekih Idjučnih minerala izaziva potrebu da se jede bilo što ima mineralni ukus", kaže Gibson.

Zanimljiva je tvrdnja da bi jedenje gline moglo smanjiti opasnost od trovanja hranom. Nekoliko ispitivanja pokazalo je da se određene supstance iz zemljišta vezuju za bakterije, viruse i otrove u crevima i tako sprečavaju njihov prodor u krvotok. Izgleda i da pojedine vrste gline povećavaju lučenje sluzi u utrobi, što otežava prodor bakterija. 
No i dalje niko nije objasnio zašto žene žude da jedu led. Poneko smatra da krckanje leda podseća na jedenje suve gline ili zemlje, pa je psihološki efekat sličan. Drugi pretpostavljaju da ublažava bol ili nadutost jezika, što je čest simptom malokrvnosti.

Izvor: Linda Geddes, Bumpology:The Myth-Busting Pregnancy Book for Curious Parents-To-Be