Faze roditeljstva

Da li znate šta je Sectio Caesarea?

Sectio Caesarea je latinski naziv za ono što 30% trudnica iskusi, saznajte sve o tome u tekstu koji sledi...

Da li znate šta je Sectio Caesarea?

Sectio Caesarea je latinski naziv za akušersku operaciju kojom se kroz rezove na trbušnom zidu i donjem materičnom segmentu vrši porođaj bebe u odmaklom stadijumu trudnoće i završava porođaj abdominalnim putem. Poznat nam je kao - carski rez.

Sectio Caesarea ili carski rez je jedna od deset najčešćih velikih operacija. Faktori koji mogu da doprinesu učestalosti ove operacije su:

  • distocije (neadekvatna materična aktivnost)
  • prethodni carski rez
  • karlični stav ploda
  • fetalni distres (patnja)
  • intrauterini zastoj rasta ploda
  • prenesena trudnoća
  • višeplodna trudnoća
  • kasni paritet
  • smanjena upotreba vakuuma i forcepsa


Nekad je jedini mogući način bezbednog porođaja (kod prednjačeće posteljice, disproporcije između majke i bebe, poprečnog položaja ploda) ili nekih drugih indikacija. Udeo carskih rezova u ukupnom broju porođaja poslednjih decenija je u porastu. Danas se skoro svaka treća trudnoća završava carski rezom.

Oporavak posle carskog reza je uglavnom relativno brz. Žene već nakon 4 ili 5 dana nakon porođaja bivaju otpuštene kući. Ono što je važno da se zna je da priprema za sekciju (carski rez) je delikatnija nego za vaginalni porođaj. Trudnica treba da zna da je postavljanje indikacije za ovakav način porođaja isključivo medicinske prirode i odluku donosi akušer koji vodi porođaj.

Pripremila: Milovanović Jovana

Izvor:http://teachmeobgyn.com