Faze roditeljstva

Matične ćelije - nove mogućnosti lečenja za pacijente u Srbiji

Bio Save Fondacija sa timom stručnjaka iz Srbije omogućava najnovije terapije predstavljene na simpozijumu o matičnim ćelijama održanim u Varšavi.

Matične ćelije - nove mogućnosti lečenja za pacijente u Srbiji

Grupa eminentnih stručnjaka iz Srbije na čelu sa Prof. dr Dušanom Marićem i Prof. dr Marijom Knežević-Pogančev je učestvovala na internacionalnom simpozijumu: “Matične ćelije iz pupčanika u kliničkoj praksi – interdisciplinarni pristup”. U timu stručnjaka su bili i dr Džihan Abazović i dr Ivana Sokolovac.


Dr Aleksandar Antović - medicinski direktor Bio Save FondacijeProf. dr Dušan Marićdr Ivana Sokolovac, Prof. dr Džoana KurcbergProf. dr Marija Knežević-Pogančev, Nebojša Petrović - predsednik upravnog odbora Bio Save Fondacije, dr Stefan Krstić - Bio Save Srbija.

Uz pomoć Bio Save Fondacije, a u organizaciji Famicord-a, najveće banke za matične ćelije u Evropi u Varšavi su simpozijumu prisustvovali najveći stručnjaci za matične ćelije u svetu Prof. dr Džoana Kurcberg iz Centra za lečenje autizma i razvoja mozga sa Duke Univerziteta iz SAD kao i Prof. Mariusz Z. Ratajczak sa katedre za regenerativnu medicinu Medicinskog Univerziteta u Varšavi.

Tom prilikom su imali mogućnost da ostvare kontakte i saradnju sa najprestižnijim ustanovama za terapiju matičnim ćelijama i da saznaju najnovija dostignuća u terapiji matičnim ćelijama. Bio Save Fondacija će pomoći putem našeg tima stručnjaka da se te terapije omoguće i deci u Srbiji kod teških bolesti poput autizma, cerebralne paralize i drugih bolesti koje mogu da se leče matičnim ćelijama.


Prof. dr Mariusz Z. Ratajczak
u razgovoru sa našim stručnjacima Prof. dr Dušanom Marićem i dr Džihanom Abazovićem 

By Bebologija