Faze roditeljstva

Bio Save Fondacija na konferenciji „Ćelijske terapije – interdisciplinarni pristup”

„Ćelijske terapije – interdisciplinarni pristup” je prva konferencija u Istočnoj Evropi posvećena isključivo terapijama matičnim ćelijama, a naši prijatelji iz Bio Save fondacije bili su njeni učesnici.

Bio Save Fondacija na konferenciji „Ćelijske terapije – interdisciplinarni pristup”

Simpozijum je održan 6. oktobra u Varšavi, a organizator konferencije je bila FamiCord Grupa - najveća i banka krvi iz pupčanika sa najvećim iskustvom u Evropi, koja je na ovaj način obeležila 20 godina od svog osnivanja.

Naši prijatelji iz Bio Save Grupe (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina) i Bio Save Fondacije, pored još preko 150 učesnika iz 11 zemalja širom sveta, prisustvovali su simpozijumu i imali su priliku da na licu mesta čuju novine u terapijskim pristupima matičnim ćelijama iz različitih grana medicine (hematologije, onkologije, pedijatrije, interne medicine, dermatologije, neurologije, urologije i ginekologije), edukuju se i  razmene svoja iskustva sa predavačima i autorima. Dan nakon konferencije, predstavnici Bio Save Grupe i Bio Save Fondacije obišli su FamiCord laboratorije i ispratili su rad na procesima prijema, obrade, kontrole kvaliteta i krioprezervacije matičnih ćelija krvi iz pupčanika. 

Naučni program konferencije obuhvatio je genske terapije, ćelijske terapije i proizvode bioinženjeringa namenjene reparaciji ili regeneraciji tkiva, ćelija, gena i metaboličkih procesa u organizmu, a prikazani su i fascinantni rezultati nakon terapija matičnim ćelijama i to kod hematološko-onkoloških bolesti (leukemija, limfomi), autoimunih bolesti poput Kronove bolesti i vaskulitisa, funkcionalnim poremećajima srca nakon infarkta, potom kod problematike vezane za zarastanje hroničnih rana i retke genske bolesti kože - Epidermolysis bullosa, cerebralne paralize i autizma, pa čak i u slučajevima urinarne inkontinencije.

Šef naučnog odbora konferencije Krzysztof Kałwak, načelnik Klinike za transplantaciju koštane srži, onkologiju i pedijatrijsku hematologiju u Vroclavu „Rt nade”, jedne od najvećih dečijih klinika za transplantaciju u Evropi, otvorio je konferenciju i upoznao prisutne sa stručnjacima/ predavačima iz najrazličitijih oblasti medicine, među kojima su se našli i: prof.dr Dominique Farge (Bolnica St-Louis, Francuska) specijalista/ istraživač u terapijama matičnim ćelijama kod autoimunih bolesti, prof.dr Robert Wynn (Odeljenje za transplantaciju krvi i koštane srži u Kraljevskoj dečjoj bolnici u Mančesteru), Prof. Martin Bornhäuser (Centar za regenerativnu medicinu u Drezdenu), Dr Frances Verter (Parents Guide to Cord Blood, USA) i mnogi drugi. Konferenciju je zatvorila Prof.Dr Joanne Kurtzberg (Predsednica Udruženja krvi iz pupčanika, profesor na Univerzitetu Djuk u Sjedinjenim Državama).

Laboratorije i Banke krvi iz pupčanika FamiCord Grupe rade u Evropi od 2002. godine. Grupisane su u mrežu 2006. godine od strane Poljske banke matičnih ćelija. Od tada, FamiCord Grupa se razvija na međunarodnom nivou i postala je najveća banka krvi iz pupčanika u Evropi i treća najveća banka krvi iz pupčanika u svetu. Od skoro, FamiCord osavremenjuje svoj terapijski pristup za najteže obolele pacijente i  razvija modernu anti-tumorsku terapiju koja koristi modifikovane limfocite krvi iz pupčanika – CAR-T terapija (FamiCordTx).

by: Bebologija  Izvor: https://biosave.rs