Faze roditeljstva

Neočekivani napredak u medicini – matične ćelije u lečenju autizma i cerebralne paralize

Saznajte o novim dostignućima o uticaj terapije matičnim ćelijama na autizam i cerebralnu paralizu kroz ove dirljive priče o porodicama kojima su matične ćelije pomogle da značajno unaprede kvalitet života svoje dece.

Neočekivani napredak u medicini – matične ćelije u lečenju autizma i cerebralne paralize

Naredna dva video priloga donose dirljive priče o porodicama kojima su matične ćelije pomogle da značajno unaprede kvalitet života svoje dece obolele od autizma i celebralne paralize. Ovi pozitivni primeri su nagoveštaj velikog napretka u medicini na polju lečenja matičnim ćelijama.

U protekle 3 godine brojne kliničke studije su ispitivale uticaj terapije matičnim ćelijama na autizam i cerebralnu paralizu. Sada možemo reći da su matične ćelije jedina terapija koja može značajno unaprediti život deci sa autizmom i cerebralnom paralizom. 

Takve terapije spadaju u domen regenerativne medicine gde se matičnim ćelijama pomaže kod bolesti kao što su – dijabetes, povrede kičme, oštećenja kolena, mišićne distrofije, bolesti oka, multipla skleroza, a postoje i studije o sprečavanju starenja terapijom matičnim ćelijama. 

Tim povodom će se sredinom septembra održati najveći kongres o terapijama matičnim ćelijama – Cord Blood Connect, u Majamiju, USA. Jedina kompanija sa prostora Balkana koja je partner kongresa je Bio Save Grupa i tamo će je predstavljati kao i prošle godine Predsednik Bio Save Grupe gospodin Nebojša Petrović i Medicinski direktor Bio Save Fondacije dr Aleksandar Antović. Bio Save Fondacija pomaže deci i odraslim pacijentima sa prostora Balkana da idu na lečenje matičnim ćelijama u najprestižnije evropske i svetske bolnice.

Autizam - uticaj terapije matičnim ćelijama 

Cerebralna paraliza - uticaj terapije matičnim ćelijama