Faze roditeljstva

Foramen ovale

Da li znate šta je foramen ovale? O tome govorimo u današnjem tekstu...

Foramen ovale

Foramen ovale (lat. foramen ovale) je naziv za otvor u srcu fetusa kroz koji krv u embrionalnom razvoju slobodno prolazi između leve i desne srčane pretkomore. U većini slučajeva (70- 80%) posle porođaja se zatvara, a u desnoj pretkomori srca se formira udubljenje - ovalna jama. Foramen ovale se zatvara u prvih nekoliko nedelja nakon porođaja, a ponekad i do kraja druge godine života. Ovalni otvor, iako se svrstava u urođene mane iz grupe arterijskih septalnih defekta (ASD), nije defekt u pravom smislu, jer ne nedostaje tkivo srčane pregrade. Javlja se kod prosečno 30% populacije i može biti jedan od naslednih poremećaja. Mali defekti u detinjstvu ne uzrokuju simptome, pa često ostaju nedijagnostikovani. Srednji, pa i veliki defekti, takođe često ne uzrokuju simptome i dijagnostikuju se tek u kasnom detinjstvu ili u odraslom dobu. Neophodno je praćenje od strane dečijeg kardiologa.

Dečiji kardiolog čiji pregled možete zakazati u pedijatrijskoj ordinaciji Bebologija je prof. dr Vojislav Parezanović. 

Profesor Parezanović je naš vodeći stručnjak u dijagnostici i lečenju dece sa urođenim srčanim manama, uključujući i intervencione kateterizacijske procedure. On je jedan od pionira prenatalne dijagnostike urođenih srčanih mana (fetalne ehokardiografije) u Srbiji. Takođe, posvećuje posebnu pažnju i pregledu dece koja se aktivno bave sportom. 

Od 2017. godine je na čelu službe kardiologije Univerzitetske dečje klinike, a od 2019. godine obavlja funkciju direktora pedijatrije na istoj klinici.

Pregled možete zakazati pozivom na broj telefona 011/4144950, a adresa ordinacije Bebologija je Tolstojeva 24, Beograd.