Faze roditeljstva

Ultrazvuk u trećem tromesečju

Tokom pregleda u kasnijim nedeljama trećeg tromesečja procenjuje se i odnos položaja deteta na porođajni kanal, a upravo je taj podatak, uz procenu težine ploda, bitan za plan vođenja porođaja.

Ultrazvuk u trećem tromesečju

Ultrazvukom u 3. tromesečju procenjuje se težina ploda

Od minimalno tri preporučena ultrazvučna pregleda u trudnoći, treći se najčešće dešava između 32. i 35. nedelje trudnoće s osnovnim ciljem ocene količine plodove vode, stanja posteljice i procene rasta fetusa merenjem biparijetalnog promera glavice (BPD), obima stomaka (AC) i dužine bedrene kosti (Fl).

Na osnovu dobijenih podatka ultrazvučni aparat izračunava moguću telesnu težinu ploda, ali omogućuje i procenu njegovog stanja. Izmerene vrednosti kao i procena težine ploda upoređuju se s krivuljama rasta i ocenjuju se moguća odstupanja.

Ujedno se tokom pregleda ocenjuje količina plodove vode i zrelost posteljice, a te su informacije od vitalnog značenja za ocenu stanja ploda, posebno u pojedinim stanjima.

Tokom pregleda u kasnijim nedeljama trećeg tromesečja procenjuje se i odnos položaja deteta (glavica, zadnjica, sitne frekvencije) na porođajni kanal, a upravo taj podatak i procena težine ploda bitni su za plan vođenja porođaja.

Zbližavanje s detetom

Uvođenjem doplerske tehnike moguć je nadzor stanja ploda, ocena njegove prilagode na postojeće stanje kao i predviđanje ugrožavajućih stanja za plod. Upotreba ultrazvučne tehnologije donela je neprocenljive vrednosti u savremenom akušerstvu. Ranom evaluacijom fetalne morfologije upotrebom transvaginalne sonde krajem prvog i početkom drugog tromesečja omogućeno je rano i tačno raspoznavanje čitavog niza skeletnih anomalija, od kojih su pojedine nespojive sa životom, ocena stanja ploda u pojedinim stanjima, kao i nove procene u savremenom načinu vođenja porođaja.

Upotrebom transvaginalne sonde moguća je i ocena dužine i izgleda grlića materice i ona je snažan aparat u predviđanju prevremenog porođaja. Napretkom tehnologije i uvođenjem 3D ultrazvučne tehnologije omogućio se još direktniji kontakt budućih roditelja sa svojim detetom, njegovu vizualizaciju i uspostavljanje čvršće emotivne veze.