Faze roditeljstva

Ultrazvuk u 12. nedelji

Pregled u 12. nedelji smatra se jednim od najvažnijih pregleda tokom trudnoće jer tačno otkriva trajanje trudnoće, razvoj ploda i rizik za Daunov sindrom i druge anomalije.

Ultrazvuk u 12. nedelji

Zašto je važan ultrazvučni pregled u 12. nedelji trudnoće?

Prvim ultrazvučnim pregledom koji se najčešće izvodi u toku prvog tromesečja (do kraja 12. nedelje trudnoće) može se precizno odrediti trajanje trudnoće, broj plodova i jasno oceniti radi li se o urednoj ili patološkoj trudnoći. Dužina teme - trtica (CRL - crown rump length) smatra se najverodostojnijom metodom određivanja trajanja trudnoće, odnosno gestacijske starosti tokom prvog tromesečja. Biološka varijabilnost ranih vrednosti dužine teme trtica CRL-a izuzetno je mala.

Odvajanjem embriona od žumančane kese, u mogućnosti smo aplikacijom transvaginalne sonde, izmeriti ranu embrionalnu dužinu, odnosno embrionalni pol i potvrditi ranu srčanu akciju.

Određivanje trajanja trudnoće

Merenjem dužine embrionalnog pola tačnost određivanja gestacijske starosti, odnosno trajanja trudnoće, je 95 posto s odstupanjima od svega tri dana.

Uvođenjem transvaginalne sonde u svakodnevni rad, ona je gotovo potpuno zamenila ultrazvučne pregleda transabdominalnom sondom u toku prvog tromesečja. Upravo upotreba transvaginalne sonde visokih frekvencija omogućava jasnije prikazivanje svih sićušnih anatomskih struktura unutar gestacijske vrećice (embrion/fetus, žumančana kesa, pupčana vrpca, amnion/plodni ovoj i korion/posteljica) i time ocenu pravilnog razvoja fetusa.

Približavajući se kraju prvog tromesečja otvara nam se mogućnost ocene anatomske strukture ploda takozvanim "mini anomaly scanom" uz ocenjivanje debljine vratnog nabora i dužine nosne kosti, kao prvog testa sa svrhom detekcije ploda s mogućom hromozomskom greškom.

Rani skrining za Daunov sindrom

Ujedno se primenom transvaginalne sonde krajem prvog i početkom drugog tromesečja jasno mogu prikazati sve anatomske strukture, jer se razvoj svih organa događa u toku prvog tromesečja, pa se prvi rani skrining za Daunov sindrom i druge anomalije ploda može napraviti između 12. i 16. nedelje trudnoće.

Savremeni pristup uvrežio je pregled u 12. nedelji kao jedan od najvažnijih pregleda tokom trudnoće, jer osim već navedenih činjenica o oceni izgleda gestacijske vrećice (unutar koje je smešten pod), broju plodova, srčanoj akciji, ocenjujemo i debljinu vratnog nabora kao mogućeg pokazatelja o srčanoj greški ili poremećaju broja hromozoma, zatim dužinu nosne kosti, kao i kvalitet protoka kroz ductus venosus.

Svi ti pokazatelji omogućuju nam donošenje zaključka o mogućim daljim invazivnim postupcima, kao što su biopsija horionskih resica ili amniocinteza, koji jasno mogu odrediti broj hromozoma ploda. Ujedno je tokom 12. nedelje trudnoće moguće delom oceniti i strukturalno formiranje pojedinih organa i organskih sistema, što je poznato kao "mini anomaly scan".