Faze roditeljstva

Prenatalno testiriranje- put ka bezbižnoj trudnoći

Prenatalno testiranje je jedan od načina kako da svoju trudnoću provedete što bezbrižnije.

Prenatalno testiriranje- put ka bezbižnoj trudnoći

Prvi simptomi trudnoće su, u većini slučajeva, mučnina, umor, malaksalost. Pored tih simptoma, javljaju se i brojna pitanja. Neka od njih su vezana i za prenatalno testiranje.

- Kako bi olakšale sebi, trudnice bi trebalo da se posavetuju sa stručnim licem i da krajnju odluku donesu u skladu sa dobijenim informacijama- ističe Milica Kovjenić, magistar farmacije- medicinski biohemičar i direktorka Bio Save laboratorije.

U nastavku teksta, ona za Vas daje odgovore na najvažnija pitanja kada je reč o prentalnom testiranju.

1.Šta je neinvanzivno prenatalno testiranje?

Neinvanzivno prenatalno testiranje (NIPT) podrazumeva ispitivanje najučestalijih trizomija 21/18/13 ( Down, Edwards, Patau), kao i aneuploidija polnih hromozoma ( XY ). Pored toga, test omogućava dobijanje informacija o retkim bolestima, kao  mikrodelecijama <7 Mb, parcijalnim delecijama i duplikacijama većim ili jednakim 7mb.

2. Na koji način se izvodi test?

NIPT je skrining test i kao takav se posmatra isključivo zajedno sa ultrazvučnim nadzorom od strane nadležnog ginekologa. NIPT test se izvodi jednostavnim uzorkovanjem 10 ml venske krvi majke. Test je neinvazivan i bezbedan po trudnicu i plod. Analizira se slobodna frakcija DNA i na osnovu toga dobijamo rezultat koji je nisko ili visoko rizičan.

3. Kome se preporučuje ovakav vid testiranja?

Kriterijumi za prenatalno testiranje su sledeći:

- Starost trudnice preko 35 godina,

- Loš rezultat Dabl testa

- Pozitivna porodična anamneza

- Ultrazvučni nalaz koji ukazuje na povećan rizik od aneuploidije (abnormalan broj hromozoma u ćeliji)

- Medicinski potpomognuta oplodnja (IVF) ili višestruki spontani pobačaji

4. Do koje nedelje je najbolje uraditi prenatalni test?

Prenatalni test je poželjno uraditi do devetnaeste nedelje, do kada je propisano vreme za amniocentezu (ukoliko je nalaz pozitivan). Izvodljivo je test uraditi do kraja trudnoće, ali nema kliničku opravdanost. Preporuka je da se testiranje obavi izmedju 12.i 14.nedelje gestacije, kako bismo imali vremena da reagujemo na vreme, ukoliko je to potrebno.

5.  Da li je potrebno uraditi još neki test pored NIPT-a i šta kada rezultat bude pozitivan?

Potrebno je uraditi sve što nadležni ginekolog zahteva. U slučaju pozitivnog (lošeg rezultata), NIPT je potrebno potvrditi dijagnostičkom metodom ( npr.amniocentezom).

- Za buduću mamu je važno da se ne uzrujava i da veruje ginekologu koji joj vodi trudnoću, kao i da odluku o odabiru testa ne donosi na osnovu odluke većine, već da to učini isključivo na osnovu njene anamneze i adekvatno dobijenih informacija o samom testu- za kraj navodi magistar farmacije, Milica Kovjenić.

Pripremila: Brankica Bjelić