Faze roditeljstva

Mali vodič kroz roditeljski dodatak

Država je obezbedila uvećana sredstva za roditeljski dodatak, ali mnoge mame i tate ne znaju kako to da iskoriste. Mi smo pročitali Zakon i dajemo Vam smernice, kako da lakše dođete do novca

Mali vodič kroz roditeljski dodatak

Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom od 1. jula značajno je uvećan roditeljski dodatak, koji predviđa da roditelji za prvo dete dobiju jednokratno 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.

Da bi došli do ovog novca neophodno je da majka, koja je državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u našoj zemlji, podnese zahtev za roditeljski dodatak.

Država je mislila i na mame koje su strani državljani a koje imaju status stalno nastanjenog stranca za dete rođeno na teritoriji Sbije.

Pravo se može ostvariti za prvo četvoro dece po redosledu rođenja majke, a izuzetno i za dete višeg reda rođenja, koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom iz višestruke trudnoće.

Samo majka koja brine o detetu ostvaruje ovo pravo, čija prethodna deca nisu smeštena u ustanovama socijalne zaštite, hraniteljsku ili starateljsku porodicu ili data na usvojenje.

Kako bi se obezbedilo najbolje za mališane ovaj Zakon predviđa i poštovanje svih ostalih zakona koji se tiču deteta, pa tako mališani moraju biti vakcinisani (odnosi se na svu decu majke).

Ako starija deca ne pohađaju školu, roditelji neće moći da dobiju dodatak za novorođenče.

Sve ovo važi pod uslovom da i deca i roditelji žive na teritorji naše zemlje.

Majka koja je strani državljanin ne može da ostvari pravo na roditeljski dodatak ukoliko je u zemlji čiji je državljanin ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

Otac deteta, pod istim uslovima ostvaruje pravo, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, je jedini dokument koji ćete morati sami da podnosete u gradskoj odnosno opštinskoj upravi u mestu prebivališta majke, ili već u porodilištu ukoliko je ono uključeno u sistem E- beba.

foto cover: Julia V Photography

Bebologija