Faze roditeljstva

Šta ako prenatalni test padne na testu?

Frapantno otkriće da određeni prenatalni testovi uopšte ne registruju da li je žena u drugom stanju. Više njih je prisutno i na našem tržištu.

Šta ako prenatalni test padne na testu?

Prenatalni neinvazivni testovi su sve zastupljeniji i u našoj zemlji. Njihov učinak u smanjivanju nepotrebnih invazivnih procedura, kao što je amniocenteza, od velikog je značaja. Međutim, i među samim prenatalnim testovima postoje razlike u smislu kliničke potvrđenosti i uspešnosti testa. Različiti prenatalni testovi koriste različite metode ispitivanja, a zanimljivo istraživanje koje vam prenosimo upravo ukazuje na to koliko je važno pridržavati se standardnih procedura u ovoj vrsti analize.

Pogledajte video i saznajte odgovore na najčešća postavljana pitanja u vezi Harmony testa.

Pre tri godine u cilju potvrđivanja tačnosti određenih prenatalnih testova napravljena je mala “provera” laboratorija gde se ove analize sprovode. U projektu su učestvovale dve žene od 44 godine, koje nisu bile trudne, a čiji su uzorci krvi sasvim normalno poslati na neinvazivno prenatalno ispitivanje u pet američkih laboratorija - predstavnica određenih NIPT testova. Rezultat je bio frapantan: 3 laboratorije su dale izveštaj kao da je trudnoća bila prisutna. Ostale dve su dale rezultat o nedovoljnoj količini bebine DNK (slobodno-cirkulišuće fetalne DNK) u krvi majke i nemogućnosti izdavanja rezultata. 4 od 5 ovih testova je prisutno na tržištu u Srbiji. Detaljnije je prikazano u Tabeli 1 u nastavku.
Kako je to zaista izgledalo prenosimo vam u narednom tekstu:

Uspešnost neinvazivnog prenatalnog testiranja u slučaju kada slobodno-cirkulišuća fetalna DNK nije prisutna

Objavljeno onlajn 24. novembra 2014. doi:  10.1002/uog.14715, Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan; 45(1): 112.; T Takoudes* i B Hamar; Ovaj članak je citiran u drugim člancima u PMC

Brojne studije su potvrdile tačnost neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) kojim se ispituje slobodno-cirkulišuća fetalna DNK (cfDNA: cell-free DNA) u cilju procene rizika na prisustvo fetalnih aneuploidija u ranoj trudnoći (1), i mi smo koristili ovu tehnologiju u našoj praksi od 2012. kako kod žena sa niskim tako i kod žena sa visokim rizikom (2).

Poznato nam je da nekoliko faktora utiče na udeo fetalne cfDNA koja je prisutna u krvi majke. U ove faktore spadaju gestacijska nedelja i težina majke (3), kao i metoda prikupljanja uzorka i uslovi transporta koji mogu dovesti do hemolize ćelija u krvi majke. Neke komercijalne laboratorije tvrde da na tačnost ispitivanja cfDNA utiče količina fetalne  cfDNA u odnosu na majčinu cfDNA. U tim laboratorijama, koje daju izveštaj o fetalnoj frakciji, tvrdnje o uspešnosti NIPT-a se zasnivaju na testiranju koje zahteva prisustvo minimalnog udela fetalne cfDNA. Nama je takođe poznato da određene komercijalne laboratorije tvrde da je merenje fetalne cfDNA nepotrebno, kao i da se pouzdani rezultati mogu izdati bez prethodne informacije o udelu fetalne cfDNA u uzorku.

U cilju procene pouzdanosti NIPT-a uzeti su uzorci krvi od dve žene od 44 godine, koje nisu bile trudne. Njihovi uzorci su zatim dostavljeni u pet američkih laboratorija koje sprovode NIPT analizu. Prvi uzorak je poslat u septembru 2014, a drugi u oktobru 2014. Na svakom formularu Zahteva za sprovođenje analize smo obeležili 12. gestacijsku nedelju za obe trudnoće i nismo informisali nijednu od pet laboratorija da ove žene zapravo nisu bile trudne. Svakoj laboratoriji je plaćen iznos za sprovođenje analize i to bez naplaćivanja ka trećoj strani. NIPT rezultati koje su nam poslale sve laboratorije prikazani su u Tabeli 1.

Tabela 1

Izveštaj iz pet komercijalnih laboratorija o rezultatima neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) dobijenih za dve žene koje nisu bile trudne.

 Pacijentkinja 1Pacijentkinja 2
LaboratorijaDobijen rezultatDetaljiDobijen rezultatDetalji
Test 1 NeNedovoljan udeo fetalne cfDNA* za tačnu evaluaciju NIPT-aNeNedovoljan udeo fetalne cfDNA* za tačnu evaluaciju NIPT-a
Test 2NeNemogućnost izdavanja rezultata usled niske fetalne frakcije (fetalna frakcija je iznosila 0.6%)NeNemogućnost izdavanja rezultata usled niske fetalne frakcije (fetalna frakcija je iznosila 0.6%)
Test 3DaNegativan rezultat, odgovara ženskom fetusu (po zahtevu dat izveštaj o fetalnoj frakciji od 4.3%)DaNegativan rezultat, odgovara ženskom fetusu (po zahtevu dat izveštaj o fetalnoj frakciji od 3.9%)
Test 4DaNije detektovana aneuploidija, dva polna hromozoma (XX)**DaNije detektovana aneuploidija, dva polna hromozoma (XX)**
Test 5DaNije detektovana aneuploidija, dva polna hromozoma (XX)**DaNije detektovana aneuploidija, dva polna hromozoma (XX)**

*cfDNA: slobodno-cirkulišuća DNK
** Ženski fetus

Test 1 iz tabele je Harmony prenatalni test. Od ostala četiri testa još tri su prisutna u Srbiji.  

Dve laboratorije su dale izveštaj da je za dobijanje rezultata bilo nedovoljno fetalne DNK u uzorku. Tri laboratorije, od kojih dve ne mere udeo fetalne DNK, dale su izveštaj rezultata koji je ukazivao na genetski normalan ženski fetus.

Ovaj primer izaziva zabrinutost i ukazuje na potrebu za standardizacijom kvaliteta NIPT testova. Smatramo da je izračunavanje fetalne cfDNA osnovna mera kvaliteta koja osigurava pouzdano tumačenje rezultata testa. U skladu sa standarnom procedurom kod kariotipizacije ili analize fluorescentno in-situ hibridizacije pre izdavanja izveštaja rezultata mora biti izračunat najmanji broj fetalnih ćelijskih kolonija. Po analogiji čini se smislenim da bi za NIPT trebalo primeniti istu meru kontrole. Iako su obećanja o pouzdanom sprovođenju NIPT-a široko priznata u publikacijama i potvrđena mnogim kliničkim iskustvima, apelujemo na uspostavljanje i sprovođenje odgovarajućih smernica od strane profesionalnih medicinskih i laboratorijskih udruženja koje se tiču NIPT-a i koje su u skladu sa standardnom laboratorijskom praksom isto kao i u drugim komercijalno dostupnim testovima.

Napomena:

Ariosa Diagnostics Inc. je finansijski podržala troškove testa.

Reference:            

1. Quezada MS, Gil MM, Francisco C, Otosz G, Nicolaides KH. Screening for trisomies 21, 18 and 13 by cell-free DNA analysis of maternal blood at 10–11 weeks' gestation and the combined test at 11–13 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45:36–41. [PubMed]

2. Jackson J, Hamar B, Lazar E, Lim K, Rodriguez D, Stock K, Wolfberg AJ, Dunk R. Nuchal translucency measurement plus non-invasive prenatal testing to screen for aneuploidy in a community-based average-risk population. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;44:491. [PubMed]

3. Wang E, Batey A, Struble C, Musci T, Song K, Oliphant A. Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma. Prenat Diagn. 2013;33:1–5. [PubMed]

 

Izvor: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4302254/