Faze roditeljstva

Uticaji porodice

Žene koje žive blizu svojih roditelja i u čestom su kontaktu s njima, zatrudneće pre onih koje to nisu.

Uticaji porodice

Ako želite zatrudneti, družite se sa svojom majkom

Ako imate poteškoća da ostanete u drugom stanju, preselite se bliže svojoj majci i u vrlo kratkom vremenu možete očekivati podmladak!

Prema istraživanju sprovedenom na Institutu za socijalna i ekonomska istraživanja Univerziteta u Essexu, žene koje žive u blizini i u kontaktu su s članovima šire porodice, zatrudneće pre onih koje to nisu.

Česti kontakti sa rodbinom

Studija je sprovedena na 1900 žena i to u razdoblju između 1992. i 2003. godine, a istraživači su analizirali koliko su često te žene komunicirale s bliskim prijateljima i porodicom i jesu li im članovi porodice pomagali u čuvanju dece. Pokazalo se da su one žene, koje su češće bile u kontaktu sa svojom širom porodicom, imale veće šanse da ostanu trudne s prvim, ali i drugim detetom.

"Bili smo iznenađeni kada smo otkrili tu povezanost. Mislili smo da bi možda mogla postojati veza, ali smo se iznenadili da je povezanost ostala i nakon što smo kontrolisali čitav niz društvenih i ekonomskih faktora. Kada smo uporedili dve mlade žene istih primanja, obrazovanja, veroispovesti i nacionalnosti, došli smo do podatka da će žena koja živi blizu svoje porodice lakše zatrudneti", objasnio je dr Paul Mathews s Instituta za društvena i ekonomska istraživanja.

 Financijska sigurnost nije bitna

Istraživačima je posebno zanimljiva činjenica da je i u modernom, tehnološki naprednom društvu, kao što je Velika Britanija, i dalje bitna blizina porodice kao što je to u siromašnijim zemljama sa visokom stopom nataliteta.

Istraživači ističu i da mlade žene, koje žive blizu svojih roditelja, brže zatrudnjivanje mogu zahvaliti i ohrabrenju od strane svoje porodice, odnosno činjenici da su ih roditelji uspešno uverili da im podare unuke. Čini se da finansijska sigurnost nema toliku prednost u odluci da se dobije dete koliko je to podrška porodice.