Faze roditeljstva

Mamin krvni pritisak bi mogao da odredi pol bebe

Možete li da predvidite pol bebe pre ultrazvuka u drugom trimestru? Prema pričama naših mama odgovor bi bio ne. Međutim, nova studija ukazuje na mogućnost određivanja pola bebe – merenjem krvnog pritiska pre nego što zatrudnite.

Mamin krvni pritisak bi mogao da odredi pol bebe

Istraživači bolnice Mount Sinai u Torontu (Kanada) otkrili su da su žene koje su rodile dečake imale viši krvni pritisak (106 mmHg) od onih koje su rodile devojčice (103mmHg) – kao i to da su žene sa najvišim krvnim pritiskom imale oko 45 %  veće šanse da dobiju dečaka, nego žene sa najniže izmerenim pritiskom.

Rezultati ukazuju da bi majčin krvni pritisak mogao biti indikator nečega u njenoj fiziologiji, što utiče na to da li će ona dobiti dečaka ili devojčicu. To naravno ne znači da će krvni pritisak obavezno odrediti pol bebe – njegovo kontrolisanje je izvan naše moći.

U ovom istraživanju je učestvovalo 1.411 žena. Oko 26 nedelja pre trudnoće njima je meren krvni pritisak. Ti podaci su posmatrani zajedno sa starošću, edukacijom, pušenjem, indeksom telesne mase, obimom struka, vrednostima holesterola, triglicerida i glukoze. Rezultati, objavljeni u stručnom časopisu American Journal of Hypertension, uzburkali su podeljena mišljenja, otkrivajući potencijalno važan faktor u određivanju pola bebe – gde istraživači ipak naglašavaju da je neophodno nastaviti sa ispitivanjima.

Izvor: https://www.thebump.com