Faze roditeljstva

Apgar – šta pokazuje prvi test za novorođenče

Već u prvom minutu svog života vaša beba dobiće svoju prvu ocenu, a u petom odmah i drugu. Te dve ocene zajedno čine Apgar skor…

Apgar – šta pokazuje prvi test za novorođenče

Ocena Apgar ima za cilj da ukaže na brzinu i sposobnost prilagođavanja novorođenčeta na vanmaterične uslove života.

Kada se beba rodi, medicinsko osoblje napravi prvu procenu vitalnosti. Ovaj test pokazuje treba li novorođenčetu  pružiti odmah neku dodatnu ili hitnu medicinsku negu.

Test je osmislila i razvija dr Virdžinija Apgar, anesteziolog, 1952. godine u cilju brže i preciznije orijentacije o stanju deteta neposredno nakon rođenja (ne i kasnije u životu). Ovaj test se primenjuje u porodilištima širom sveta a meri se pet parametara: boja kože, disanje, srčana radnja, mišićni tonus i odgovor na stimulaciju. Svaki pokazatelj se ocenjuje ocenom od 0 do 2, a ukupno je moguće ostvariti 10 bodova. Ocenu daju ginekolog ili pedijatar u porodilištu.

Procena se vrši tokom prvog minuta, a onda pet minuta nakon rođenja. Ponekad rezultati prvog testa mogu biti slabiji, pa se zato rade dve procene. 

Šta se proverava i kako se boduje?

1. Mišićni tonus:

0 – bez pokreta, mlitavo novorođenče
1 – slabo savijeni ekstremiteti, oskudni pokreti
2 – aktivni, spontani pokreti

2. Srčana radnja:

0 - nema otkucaja srca
1 - manje od 100 otkucaja u minuti
2 - najmanje 100 otkucaja u minuti

3. Odgovor na stimulaciju:

0  - bez odgovora
1 – grimase tokom sprovođenja testa
2 – kijanje, kašljanje, odgurivanje

4. Boja kože:

0 - bleda ili plava
1 - telo ružičasto, a ruke i stopala modra
2 - ružičasta boja po celom telu

5. Disanje (ritam i napor):

0 - ne diše
1 – sporo i nepravilno disanje, slabi plač
2 – normalno, snažan plač

Ocene od 8-10 smatraju se odličnim skorom, dok novorođenče koje dobije Apgar skor u prvom minutu manji od 7, a pogotovo manji od 4 (0-3), zahteva neke od mera reanimacije, kao što su oslobađanje disajnih puteva, primena terapije kiseonikom, pa sve do masaže srca i primene lekova. Često se stanje novorođenčeta vrlo brzo popravi, pa je skor dobar već u petom minutu, što ukazuje na odličnu sposobnost adaptacije. Ukoliko i posle pet minuta Apgar skor ostane manji od 7, bebi je obično potrebna dodatna medicinska nega u vidu zagrevanja u izoleti, infuzione terapije, terapije kiseonikom…

“Kod većine novorođenih beba dovoljne su ove dve procene Apgara u prvom i petom minutu života. Međutim, ako je potrebno (a to je slučaj kod dece koja nisu vitalna i zahtevaju posupke oživljavanja), procena se nastavlja nakon 10, 15 i 20 minuta. Ocena Apgar ukazuje na brzinu i sposobnost prilagođavanja novorođenčeta na vanmaterične životne uslove, Pritom većina novorođenih beba ostvaruje ocenu Apgar od 8 do 10” – ističe dr Anita Pavičić Bošnjak, specijalista pedijatrije. 

Važno je napomenuti da Apgar skor nije osmišljen da bi se predvidelo zdravstveno stanje deteta kasnije u životu.

Izvor: miss7mama.24sata.hr Foto: Freepik, Pixabay