Faze roditeljstva

Laktacija – sve što niste znali, a uvek vas je zanimalo

Čini se da je 21. vek sa sobom doneo mnoga saznanja kada je dojenje u pitanju, međutim, određeni deo procesa dojenja još uvek nije svima poznat. U narednim redovima proverite da li ste sve ovo znali.

Laktacija – sve što niste znali, a uvek vas je zanimalo

Pre same priče o dojenju važno je istaći da dojke nisu samo atribut ženstvenosti. One su organ, žlezde koje proizvode mleko.

1. ANATOMIJA DOJKE

Bradavica za bebu predstavlja vizuelni, olfaktorni i oralni stimulans za dojenje. Nemijelinizovana nervna vlakna je čine izuzetno osetljivom.„Plastična“ je, što znači da kao reakcija na sisanje dolazi do erekcije, izdužuje se  i menja oblik. Procena uspeha dojenja na osnovu izgleda bradavice nije pouzdana, te zato ne možemo da govorimo da li izgled bradavice odmah sugeriše na lakše ili malo manje lakše dojenje.

Bradavica za bebu predstavlja vizuelni, olfaktorni i oralni stimulans za dojenje. Nemijelinizovana nervna vlakna je čine izuzetno osetljivom.„Plastična“ je, što znači da kao reakcija na sisanje dolazi do erekcije, izdužuje se  i menja oblik. Procena uspeha dojenja na osnovu izgleda bradavice nije pouzdana.

2. FIZIOLOGIJA LAKTACIJE

Laktacija je proces lučenja mleka. Laktacija i dojenje su kompleksni procesi, koji su pod uticajem brojnih unutrašnjih i spoljnih činilaca.

  • Unutrašnji uključuju majčino fizičko i psihičko zdravlje, ranija iskustva, planove u vezi dojenja.
  • Spoljašnji uključuju socioekonomske, porodične, podršku bolničkog osoblja.
  • Psihosocijalni faktori značajniji od socioekonomskih.
  • Najvažniji faktor je kvalitet intereakcije majke i bebe
  • Količina mleka koje će se lučiti ne korelira sa veličinom dojke

 3. USPOSTAVLJANJE LAKTACIJE

Nakon početne hormonske faze lučenja mleka, dalja regulacija odvija se uglavnom lokalno, na osnovu principa ponude i potražnje.

Ključno je efikasno sisanje bebe i pražnjenje dojke - regulacija preko volumena mleka. Ako nema efikasnog sisanja i otklanjanja mleka proizvodnja mleka se smanjuje.               

4. UTICAJ HORMONA TRUDNOĆE NA EMOCIJE I PONAŠANJA

Osim na lučenje mleka, hormoni laktacije utiču i na ponašanje i emocije žene.

  • Prolaktin podstiče agresivno/odbrambeno ponašanje majke (“majka tigrica“) i pomaže majci da bebine potrebe stavi na prvo mesto
  • Oksitocin (hormon ljubavi) podstiče osećaj altruizma; pomaže ženi ne samo fizički, već i emocionalno u procesu tranzicije ka materinstvu
  • Prolaktin kombinovan sa oksitocinom,što se događa brzo posle porođaja i tokom dojenja,podstiče euforiju i nesebičnu posvećenost detetu a time doprinosi majčinom zadovoljstvu,procesu vezivanja  i bebinom fizičkom i emocionalnom zdravlju

Lučenje laktacijskih hormona je pod kontrolom neokorteksa; možemo reći da mleko do bebe ide iz glave preko grudi. Za uspešno dojenje najvažnije je samopouzdanje majke. Na neuspeh dojenja mogu da utiču bol i strah, briga i nedostatak samopouzdanja. Zato ovim putem osnažujemo sve mame i pružamo im podršku da proces dojenja protekne u najboljem redu.

Pripremila: Milovanović Jovana  Izvor: http://bebo.club/bebbo-aplikacija