Faze roditeljstva

Povraćaj PDV-a na hranu i bebi opremu

Saznajte šta vam je potrebno za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a za bebinu hranu i opremu.

Povraćaj PDV-a na hranu i bebi opremu

Zahtev za refundaciju PDV-a trenutno se podnosi za kupovinu do 31. januara 2017. godine. Ono što treba da uradite jeste da odete u filijalu Poreske uprave i predate sve fiskalne isečke, uz popunjen zahtev. 

Spisak dokaza koje kupac hrane i bebi opreme prilaže za ostvarivavnje prava na refundaciju PDV:  

 1. RFNB – ZAHTEV KUPCA HRANE I OPREME ZA BEBE ZA REFUNDACIJU PDV 
 2. Original fiskalni isečci
 3. Kopija fiskalnih isečaka
 4. Specifikacija fiskalnih isečaka (popisati sve brojeve isečaka)
 5. Fotokopija odluke nadležnog organa o usvojenju
 6. Staratelj bebe - fotokopija odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo

Ovde možete preuzeti RFNB obrazac: http://www.poreskauprava.gov.rs 

NAPOMENA:

- Obavezno napisati kontakt telefon.
- Na RFNB obrascu ispravno popuniti broj dinarskog tekućeg računa.

Pravo na refunadaciju PDV na hranu i bebi opremu se ostvaruje na:

 • Mleko
 • Pelene
 • Kašice
 • Hranilicu
 • Krevetac
 • Sedište za auto
 • Kolica

ZAHTEVI ZA REFUNDACIJU PREDAJU SE U PERIODU OD 01.02. DO 17.02. TEKUĆE GODINE.

Koje uslove moram da ispunim za povraćaj PDV-a?

 Da biste ostvarili pravo na povraćaj PDV-a, morate ispuniti tri uslova:

- da vaše dete nije starije od dve godine

- da ukupna primanja vaše porodice nisu veća od 1.028.970 dinara godišnje

- da ne posedujete nekretninu vredniju od 25.081.150 dinara (oko 200.000 evra)

 

Izvori: https://www.trudnicko-porodiljski-servis.com

          http://www.poreskauprava.gov.rs