Faze roditeljstva

Prvi kontakt sa bebom i dojenje

Neposredan i neprekidan kontakt koža na kožu je veoma bitan i čak i ključan u uspostavljanju dojenja.

Prvi kontakt sa bebom i dojenje

Fizički kontakt majke i deteta ključan za uspešno dojenje

Nekoliko istraživanja pokazalo je da je češće sisanje u prvim danima bebinog života preduslov za uspešno dojenje.

Nema istraživanja koja opravdavaju odvajanje majke i deteta nakon porođaja ukoliko je s majkom i bebom sve u redu, a upravo to je ponekad praksa u našim porodilištima. Odvajanje od deteta, čak i za bezazlene postupke poput vaganja i merenja, narušava detetov odgovor na sisanje. Odvajanje ometa dojenje jer deca moraju biti fizički blizu majke kako bi dojila.

Fizička blizina majke i deteta, naročito kontakt koža na kožu, dovodi do više pokušaja dojenja, bržeg odgovora majke na detetove znakove gladi, normalnog uzorka sisanja, toplotne koregulacije, imunološke zaštite deteta i još mnogo drugog. Zaključci nekoliko istraživanja su da je češće sisanje u ranom periodu života preduslov za uspostavljanje uspešnog dojenja.

Rutinski postupci u porodilištu

Šta sve može uticati na dojenje ukoliko se čini pre prvog podoja:

  • Razdvajanje majke i deteta bez obzira na razlog
  • Merenje deteta
  • Davanje K vitamina
  • Vađenje krvi i razni testovi bez obzira na razlog
  • Pretopljavanje novorođenčeta
  • Kupanje
  • Prvi pregled
  • Stavljanje broja – identifikacije (osim ako se obavi neometajući kontakt koža na kožu)

Ne postoje dokazi koji govore da bi se ovakvi postupci trebalo izvoditi pre prvog podoja ukoliko se radi o zdravom novorođenčetu i normalnom porođaju.

Takođe, deca kojoj su nakon rođenja aspiratorom čišćeni disajni putevi ili su bila intubirana mogu pokazivati odbojnost prema oralnom hranjenju, što otežava dojenje. Neka istraživanja su pokazala da i kupanje novorođenčeta odmah nakon poroda ometa dojenje jer miris amnionske tečnosti može podstaći bebu na dojenje.

Prvi podoj u prvih sat vremena

S druge strane, svi podaci ukazuju na to da uspešnost uspostavljanja dojenja zavisi od događaja u prvim danima života. Zdravo dete stavljeno majci na grudi u kontaktu koža na kožu odmah posle porođaja može dopuzati do dojke i početi da sisa u vremenu od prvih 5 minuta do jednog sata.