Faze roditeljstva

Famicord sačuvao uzorke Cryo-Save-a

Kao lideri u Evropi na polju matičnih ćelija osećamo se odgovornim za celu oblast matičnih ćelija. Mi smo oblast u kojoj je najvažnije poverenje i ne možemo zaboraviti našu misiju - rekao je u intervjuu Jakub Baran, predsednik Famicord Grupe.

Famicord sačuvao uzorke Cryo-Save-a

1. Gospodine Baran, predstavite nam ukratko Famicord Grupu, čiji ste predsednik

Famicord je najveća porodična banka za matične ćelije u Evropi.

Takođe posedujemo javnu banku za matične ćelije iz pupčanika koju sami finansiramo.

Osnovna kompanija Famicorda se zove PBKM i nalazi se na Varšavskoj Berzi. Ulagači u PBKM su većinom finansijske institucije poput AOC-a iz Nemačke, Nacionalnog Fonda Holandije, Invesco-a iz SAD koji je jedan od najvećih investicionih fondova u svetu, Nacionani Fond Norveške, Esaliens, Quaero iz Švajcarske, Caravan Capital iz SAD i mnogi drugi.

Famicord zapošljava preko 500 ljudi širom Evrope.

Kompanije koje pripadaju Famicord Grupi su uglavnom najveće banke u većini Evropskih zemalja. Već mnogo godina Famicord Grupa ima dobre, rastuće finansijske rezultate što garantuje sigurnost sačuvanih uzoraka. 

2. Vaša laboratorija u Varšavi je jedna od vodećih u Evropi. Koje su sve njene aktivnosti?

To je naša najveća laboratorija od 10 laboratorija koje posedujemo u Evropi.

Pored skladištenja porodičnih uzoraka matičnih ćelija takođe i proizvodimo ćelije iz tkiva pupčanika i masnog tkiva, takozvane napredne terapijske medicinske proizvode za kliničke studije ili eksperimentalne terapije.

Dodatno, obrađujemo i kostnu srž i perifernu krv za standardne terapije i isporučujemo ih u preko 40 zemalja u svetu. Posedujemo nekoliko ISO-5 čistih soba B-klase tako da možemo izvesti obradu bilo kojeg biološkog materijala u njima.

3. Kakvo je danas evropsko tržište matičnih ćelija i koji je udeo Famicord Grupe u njemu? 

U Evropi se godišnje pohrani oko 90-100.000 uzoraka matičnih ćelija iz pupčanika, a oko 34% bude obrađeno u Famicord laboratorijama. 

4. BioSave je Vaš partner u 7 evropskih zemalja. Gde se čuvaju uzorci klijenata BioSave-a?

Uzorci BioSave-a se skladište u našoj partnerskoj banci BioKryo u Nemačkoj.

5. Kakva je uloga Famicord-a u slučaju Cryo-Save-a?

Famicrod je kompanija koja je sačuvala skoro sve uzorke poverene Cryo-Save-u od porodica iz raznih zemalja.

Formalno, mi smo samo podizvođač Cryo-Save-a.

6. Da li su uzorci dece iz Srbije i regiona sada u Varšavi?

Da, jesu.

7. Da li ste imali prethodno iskustvo u prenošenju matičnih ćelija iz jedne banke u drugu? 

Mislim da smo najiskusnija banka za matične ćelije u svetu na tom polju.

8. Šta će se desiti sa uzorcima matičnih ćelija klijenata Cryo-save-a?

Uzorci su u Varšavi i sigurni su u našoj banci. Odluka o tome šta će biti sa uzorcima je u potpunosti u rukama porodica koje su vlasnici uzoraka. 

9. Na koji način klijenti Cryo-Save-a mogu da provere šta se dešava sa uzorcima njihove dece?

Svi oni mogu da se registruju na našem web sajtu www.famicord.eu i provere gde je uzorak i kakvog je kvaliteta.

Treba samo biti pažljiv kod unošenja broja telefona sa predznakom + pre pozivnog broja za državu.

10. Ko je organizovao i platio prenošenje uzoraka u Vašu banku?

Famicord je uradio sve – organizovao, platio i osigurao uzorke u transportu. Bilo je 5 transporta ukupno iz Belgije, Švajcarske i Nemačke koje su napravili ljudi iz naše logističke službe i odeljenja za operacije.

11. Šta se dešava ako roditelji budu hteli da čuvaju uzorke u Famicordu i nakon prvih 5 godina?

Porodice imaju puno pravo da odluče šta će se dešavati sa uzorkom.

12. Pod kojim uslovima porodice mogu da nastave saradnju sa Famicordom?

Pre nego što mogu da odgovorim na to pitanje voleo bih da prvo završimo proveru svih uzoraka. To je glavni prioritet. To je dugačak proces i nismo u mogućnosti da ga ubrzamo tako da zaista molim za strpljenje.

Ukoliko uzorak zatreba za transplantaciju to možemo da rešimo jako brzo. U tom slučaju roditelj treba da potpiše ugovor sa Famicordom i mi ćemo obraditi i transportovati taj uzorak uz sve potrebne medicinske procedure uz nadzor našeg medicinskog direktora. Mi ćemo takođe pokriti troškove tog transporta.

13. Kojim motivima ste se rukovodili u donošenju odluke o preuzimanju uzoraka iz Cryo-Save-a?

Kao lideri u Evropi na polju matičnih ćelija osećamo se odgovornim za celu oblast matičnih ćelija. Mogući gubitak ovih uzoraka bi poljuljao poverenje u porodične banke matičnih ćelija.

Takođe, ne mogu ni da zamislim situaciju da neke porodice izgube mogućnost terapije uzorkom matičnih ćelija svog deteta. Mi nismo ovde samo zbog novca. Mi smo oblast u kojoj je najvažnije poverenje i ne možemo zaboraviti našu misiju – usluga čuvanja matičnih ćelija iz pupčanika je šansa za lečenje svih članova porodice od mnogih bolesti.