Faze roditeljstva

Tate na porodiljskom odsustvu

Prema istraživanju Instituta za društvenu teoriju, koje je sprovedeno na teritoriji cele države Srbije, a zaključno sa krajem 2007. godine, za godinu i po dana važenja Porodičnog zakona – samo 17 očeva je iskoristilo ovu mogućnost!

Tate na porodiljskom odsustvu

U Švedskoj očevi aktivno učestvuju u svakodnevnom životu porodice i kućnim poslovima.  Tako u Evropskoj uniji Švedska ima najviši  procenat radno aktivnih žena, ali i veoma visok natalitet,  pokazale su studije.

“Sistem ohrabruje očeve da preuzmu odgovornost, sistem gaji građane”, ističe Ana Singer, profesorka građanskog prava na Univerzitetu u Upsali. Švedski premijer Fredrik Reinfeldt nije nikada krio da voli da usisava, a njegova bivša supruga Filipa napredovala je u politici istovremeno kada i on. Njih dvoje su roditelji troje dece. Singer napominje da posle razvoda švedski roditelji na isti način učestvuju u podizanju dece od 1976. godine, jer “prevladava ideja da je detetu dobro kada ima dobre odnose s oba roditelja”.

 “Jednakost nije samo ideološko, već i ekonomsko pitanje“, ocenjuje Lars Plantin, sociolog na Univerzitetu u Malmeu, stručnjak za roditeljstvo. On objašnjava da deca s godinu dana mogu u jaslice za skromni iznos novca, jer je država ocenila “da joj je preskupo da polovnu stanovništva drži van radnog odnosa. Ne radi se o tome da bi muškarci trebalo da sede kod kuće, već o tome da se žene uključe u svet rada”.  Prema podacima Eurostata za 2011 godinu , radna aktivnost žena u EU je najveća baš u Švedskoj: 77,2 posto.

Lota Person, analitičarka u Nacionalnom institutu za statistiku, ocenjuje da učestvovanje očeva u porodiljskom odsustvu i uopšte u gajenju dece objašnjava i visok natalitet Švedske. Prema podacima Eurostata za 2011., natalitet je iznosio 1,9 deteta po ženi, čime je Švedska zauzela treće mesto, iza Irske i Francuske.

Od 2011., švedski očevi imaju i svoj časopis “Pappa” namenjen muškarcima koji žele više vremena da provode s decom i da se uključe ravnopravno u sve aktivnosti, od šetnje kolicima do otvaranja bolovanja zbog bolesti deteta. Švedska je korištenje tog dopusta za oba roditelja stimulisala čak i ekonomskim merama pa tako roditelji koji odluče da podjednako podele odsustvo primaju svaki po 120 evra mesečno više od drugih.

Šta mislite, da li bi ovakve mere pomogle da se više očeva u Srbiji odluči da ode na odsustvo radi čuvanja deteta?

Prema istraživanju Instituta za društvenu teoriju, koje je sprovedeno na teritoriji cele države Srbije, a zaključno sa krajem 2007. godine, za godinu i po dana važenja Porodičnog zakona – samo 17 očeva je iskoristilo ovu mogućnost! 

Da bi se usudili na ovu avanturu, potrebno je da ispunite nekoliko preduslova i da prikupite dokumentaciju:

  1. izvod iz matične knjige rođenih za dete ili decu
  2. izvod iz matične knjige venčanih
  3. vaša radna knjižica
  4. rešenje poslodavca kojim se saglašava da odsustvujete sa posla u određenom periodu – radi korišćenja prava na odsustvo radi nege deteta
  5. izjava supruge da vam prepušta ostatak zakonom predviđenog vremena za odsustvo radi nege deteta, zbog njenog povratka na posao.

U većim firmama se ovo prepušta takozvanoj personalnoj službi koja, inače, vodi evidenciju o svim zaposlenima.Sledi popunjavanje obrazaca za odjavu sa osiguranja za radnike i prijavu na drugačije osiguranje, kao i obaveštavanje Tržišta rada. Za vreme korišćenja ovog odsustva – vaš radni odnos, kao i sva prava i obaveze iz radnog odnosa, miruju. Ako ste zaposleni kod privatnika, ceo proces morate da obavite sami.

Ipak, može da se desi da ceo postupak morate da realizujete sami, ako u vašoj firmi niko nije poslao muškarca na ovakvo odsustvo. Ili, još „bolje“, ako Tržište rada u vašem mestu nije do sada imalo nijedan ovakav slučaj. Verovatno će propustiti da vam zatraže pomenutu izjavu vaše supruge, to jest njenu saglasnost ili, čak, i rešenje poslodavca.

Opširnije o problematici “oca na porodiljskom odsustvu u Srbiji” pročitajte na sajtu Udruženja RODITELJ.