Faze roditeljstva

Terapija matičnim ćelijama – za kvalitetan život obolelih od multipla skleroze

Multipla skleroza (MS) je teška, autoimuna neurološka bolest nepredvidivog, neretko progresivnog toka, koju prate brojne remisije i pogoršanja. Najčešće se javlja izmedu 20. i 40. godine života, a žene oboljevaju gotovo dva puta češće u odnosu na mušku populaciju.

Terapija matičnim ćelijama – za kvalitetan život obolelih od multipla skleroze

Prema poslednjim podacima, u svetu ima oko 2,8 miliona obolelih. Na svakih 5 minuta, ovaj broj se povećava za 1 obolelog. U SAD, broj ljudi koji živi sa MS je oko  milion, a u Srbiji se procenjuje da je taj broj oko 9.000.

Multipla skleroza je neizlečiva bolest, a trenutno dostupna terapija ima za cilj da modifikuje njen prirodni tok, smanji broj i težinu relapse (ponovnog javljanja) i odloži progresiju (napredovanje) bolesti. U pitanju su imunosupresivni i imunomodulatorni lekovi (ima ih oko 15), a tzv farmakološka “inovativna terapija’’ koja se koristi za najteži oblik bolesti (progresivna MS) do skoro nije bila dostupna u Srbiji.

Kristian Martin Matične ćelije Bio Save Fondacija
Dr Kristian Martin, medicinski direktor Bio Save Fondacije

Međutim, poslednjih nekoliko godina objavljeni su rezultati višegodišnjeg praćenja pacijenata koji su imali veoma aktivnu formu bolesti, a kojima je urađena transplantacija matičnim ćelijama. Rezultati su pokazali da se radi o izuzetno efikasnom tretmanu, gde je čak do 87% pacijenata nakon obavljene procedure godinama bilo u remisiji bolesti, bez novih oštećenja u centralnom nervnom sistemu i produbljivanja neurološkog deficita – kaže za naš sajt dr Kristian Martin, medicinski direktor Bio Save Fondacije.

Prednosti terapije matičnim ćelijama

Odlični rezultati objavljeni u ovim studijama ali i višegodišnjoj kliničkoj upotrebi, naveli su Nacionalno društvo za multiplu sklerozu  SAD da oktobra 2020.god zvanično preporuči ovaj vid tretmana, mada ne kao standardnu terapiju iako mnogobrojna istraživanja i studije koja porede tretmane matičnim ćelijama i dostupnu terapiju – daju prednost matičnim ćelijama. Dodatna prednost koja govori u prilog ovih tretmana je čak i ekonomski opravdana – lečenje matičnim ćelijama je mnogo jeftinije nego doživotna upotreba trenutno dostupnih lekova.

U Srbiji, ovakav vid tretmana je moguć na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je do sada urađeno nešto više od 20 transplantacija ove vrste, a čak 1.000 u svrhu lečenja brojnih bolesti i stanja u hematologiji, onkologiji i regenerativnoj medicini.

Možda vas zanima: Bio Save Fondacija posvećena novom načinu lečenja

 

Polazeći od činjenice da je MS autoimuna bolest, transplantacija matičnim ćelijama ima za cilj da ,,resetuje’’ hiperaktivni imuni sistem obolelog. Ukratko, krioprezervirane matične ćelije daju se pacijentu intravenskom infuzijom nakon što je hemioterapijom imuni sistem potpuno i delimično ,,oboren’’. Nakon transplantacije narednih par nedelja sledi bolnička suportivna terapija i monitoring dok ne dođe do uspostavljanja ,,novog’’ imunog sistema kojeg date matične ćelije grade iz temelja.

„Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce je i nova nada za lečenje neuroloških oboljenja kod dece a mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu“ – istakao je dr Krstian Martin.

Primena matičnih ćelija iz pupčanika

Najveći pomak u terapijskom pristupu multiple skleroze možda nas očekuje upravo ove godine. Početak kliničke studije na Duke univerzitetu na čelu sa pionirom i najvećim svetskim stručnjakom na polju lečenja matičnim ćelijama Dr Joanne Kurtzberg je evidentno sve bliži. Plan je da se po prvi put u terapiju obolelih od primarno progresivne multiple sklerze, koja je inače i najteži oblik bolesti, ispita benefit tzv. DUOC-01, populacije ćelija umnoženih iz mononuklearnih ćelija krvi iz pupčanika. Duke univerzitet je u brojnim istraživanjima tokom proteklih 30 godina u terapijske svrhe koristio DUOC-01 pre svega za lečenje drugih poremećaja centralnog nervnog sistema, prvenstveno u metaboličkim poremećajima centralnog nervnog sistema kod dece koje karakteriše oštećenje mijelinskog omotača neurona (što je i osnovni patološki supstrat u multiploj sklerozi).

Možda vas zanima:  Lečenje matičnim ćelijama: Svetski stručnjak br.1 - prof.dr Džoan Kurcberg


Dr Kurtzberg je sa svojim timom uspela da pokaže da je ovaj način transplantacije matičnih ćelija iz pupčane vrpce potpuno bezbedan, može da ispravi metabolički nedostatak, produži život i u nekim slučajevima spreči napredovanje bolesti, a kod određenog broja pacijenata su zapažena merljiva poboljšanja neurokognitivnih funkcija. Osnovni princip delovanja DUOC-01 je da nakon intratekalne primene (direktno u CNS, odnosno likvor) stimuliše oligodendrocite, ćelije u CNS koje su zadužene za stvaranje mijelinskog omotača, inače oštećenog autoimunim procesom u multiploj sklerozi i drugim degenerativnim bolestima. Laboratorijska priprema DUOC-01 iz krvi pupčanika traje oko 3 nedelje. Prvi rezultati ove studije očekuju se krajem avgusta 2.024.god.

Bio Save Fondacija osnovana je u oktobru mesecu 2013. godine od strane Bio Save d.o.o. iz Beograda i članica je Bio Save Group iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije, sa ciljem da pomože u lečenju dece matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, nezavisno u kojoj Banci su sačuvane njihove matične ćelije.

Spas za obolele od MS

Ovakav vid terapije potencijalno bi mogao konačno da bude spas obolelima od ove teške bolesti, a otvara mnoga vrata istraživanjima i eventualnoj primeni kod brojnih drugih poremećaja koje prati oštećenje mijelinskog omotača nervnih ćelija – oštećenja kičmene moždine i perifernih nerava, amiotrofične lateralne skleroze (ALS), Alzhajmerove i Parkinsonove bolesti…

Da i mi budemo deo svetskih dostignuća u medicini i lečenju, da svim porodicama iz Srbije, koje su deponovale matične ćelije iz pupčanika svojih beba, budu dostupni najbolji evropski i svetski stručnjaci, najprestižnije bolnice i bolnički centri, da se svi zaintesovani pacijenti iz Srbije informišu na pravi način i saznaju sve o koracima u lečenju i procesu koji ih čeka, pobrinuće se svojim ugledom, trudom i znanjem Bio Save Fondacija.

Tekst: dr Kristian Martin