Faze roditeljstva

Saznajte kod kojih stanja se koristi terapija matičnim ćelijama

Terapija matičnim ćelijama može biti od velike pomoći kod dugoročnih, hroničnih stanja, uključujući stanja koja izazivaju bol i druge nelagodne simptome. Dok se terapija može koristiti samostalno, često se koristi u kombinaciji sa drugim terapijama za optimalne efekte.

Saznajte kod kojih stanja se koristi terapija matičnim ćelijama

U stvaranju i delovanju ljudskog tela učestvuje više miliona ćelija. Sve one imaju određenu funkciju i ulogu, jer su specijalizovane za funkcionisanje određenog dela organizma. Matične ćelije se od ostalih ćelija tela razlikuju po tome što se mogu transformisati u bilo koji drugi tip ćelija u organizmu koji je uništen tokom procesa starenja, bolesti ili povreda. Sposobnost regeneracije oštećenih tkiva čini ih jedinstvenim u medicini. Telo novorođenčeta obiluje tim vrednim, potentnim, vitalnim matičnim ćelijama koje se u trenutku rođenja nalaze u krvi pupčane vrpce  koju, lekar nakon presecanja drži u svojim rukama.

8 stanja kod kojih je terapija matičnim ćelijama delotvorna su:

Artritis

Artritis je zapaljensko stanje koje pogađa zglobove. Terapija matičnim ćelijama može “popraviti" ostećene zglobne hrskavice i smanjiti upale koja se javljaju u i oko zgloba.

Rak

Transplantirane matične ćelije mogu se koristiti za lečenje leukemije i limfoma, zamenjujući ćelije koje su oštećene bolešću.

Parkinsonova bolest

Matične ćelije imaju ulogu da poprave oštećene nerve do kojih dolazi kod Parkinsonove bolesti, a nova istraživanja pokazuju da terapija može pomoći da se zamene moždane ćelije koje proizvode dopamin uništene bolešću.

Bolest srca

Regeneracija srca korišćenjem terapije matičnim ćelijama pomaže pacijentima koji su imali srčani udar, pacijentima sa srčanom insuficijencijom, pa čak i pacijentima sa bolešću velikih i malih sudova. U svakom slučaju, cilj lečenja je da se matičnim ćelijama omogući da poprave i zamene oštećeno tkivo u srcu i krvnim sudovima.

Multipla skleroza

Matične ćelije se koriste da pomognu u popravljanju neuroloških oštećenja koja se javljaju kod multiple skleroze, a studije pokazuju da su takođe u stanju da putuju direktno do lezija mozga i poboljšaju zdravlje moždanih ćelija. Matične ćelije takođe pomažu u kontroli neuobičajene aktivnosti imunog sistema, koji igra značajnu ulogu u MS.

Dijabetes

Matične ćelije mogu pomoći da se zamene nedostajuće ili oštećene beta ćelije, posebne ćelije u pankreasu koje proizvode insulin. I dijabetes tipa 1 i tip 2 uključuju probleme sa beta ćelijama (ili nema dovoljno - ili bilo kakvih - beta ćelija ili ćelije ne funkcionišu ispravno). Terapija matičnim ćelijama može biti od pomoći kod pacijenata sa bilo kojim tipom.

Fibromijalgija

Matične ćelije mogu biti od velike pomoći u modulaciji inflamatornih odgovora, uključujući upalu za koju se smatra da je povezana sa fibromialgijom. Oni takođe mogu pomoći da se poprave i regenerišu oštećene nervne ćelije koje mogu da „ispadnu“, šaljući signale bola kada nema bolnog stimulusa.

Oboljenje bubrega

Pošto matične ćelije imaju sposobnost da se transformišu u mnoge druge vrste ćelija, uključujući tkivo bubrega, koriste se za lečenje i akutnih i hroničnih povreda bubrega i bolesti bubrega. Cilj je da se zameni oštećene ćelije i ćelije koje su već izgubljene usled oštećenja tkiva.

Ova lista nije konačna. U zavisnosti od medicinske istorije i simptoma, terapija matičnim ćelijama se može koristiti za druga medicinska stanja.

Priremila: Brankica Bjelić  Izvor: https://www.lagunabeachaesthetics.com/