Faze roditeljstva

Mozak kod žena se menja nakon trudnoće

Potpuno je jasno: telo trudnice prolazi kroz brojne promene. Pritom, ne postaje samo stomak okrugao i veliki. I u mozgu nastaju promene nakon porođaja – i to dugoročne.

Mozak kod žena se menja nakon trudnoće

Stomak iz meseca u mesec postaje sve okrugliji. Hormoni podivljaju. Beba prevrne u organizmu sve naglavačke. Međutim, šta se dešava u mozgu majke, dosada nije bilo toliko istraživano. Istraživači sa Univerziteta Autonoma u Barseloni i holandski Univerzitet Leiden su se posvetili ovom pitanju i ustanovili sledeće: mozak žene u toku trudnoće gubi „sive ćelije“ – i to dugoročno.

Kako je istraživanje izgledalo: za ovu studiju – koja je objavljena u stručnom časopisu „Nature Neuroscience“ – neurolozi su uporedili snimke mozga sa magnetne rezonance kod 25 žena pre i posle njihove prve trudnoće. Zatim su uz pomoć softverske analize merene promene u volumenu sive mase. Pored toga, ispitivali su koliko se ovi nalazi razlikuju u odnosu na one kod novopečenih očeva, kao i kod žena i muškaraca bez dece.

Rezultat: trudnoća je uticala na značajne promene u mozgu.

Konkretno: takozvana siva masa se kod majki smanjila. I to u onim regijama mozga koje su odgovorne za emocije, empatiju i socijalnu svest, što između ostalog podrazumeva i sposobnost čitanja želja i namera drugih ljudi s njihovih lica i na osnovu njihovog ponašanja. Do smanjenja zapremine sive mase došlo je i u hipokampusu - regiji koja je povezana sa pamćenjem. 

"Poruka naravno nije da se 'sa trudnoćom gube delovi mozga'" - kaže glavna autorka studije Elseline Hoekzema, neurolog sa Univerziteta u Leidenu u Holandji, koja je ujedno i trudnica i majka dvogodišnjaka. "Gubitak sivih ćelija može ukazivati na pozitivan proces sazrevanja ili specijalizacije ovih ćelija."

Promene su bile toliko uočljive da su istraživači odmah mogli da ih zapaze sa MRI snimaka majki, kao i da ih razlikuju od drugih žena i muškaraca.

Dve godine kasnije, 11 od 25 majki, odnosno one koje nisu ponovno ostale u drugom stanju, vraćene su na magnentnu rezonancu. Snimci su pokazali da je gubitak sive mase ostao - osim u hipokampusu, gde je većina volumena obnovljena. Promene su toliko bile konzistentne da je algoritam za izračunavanje sa tačnošću od 100% mogao predvideti da li je žena bila trudna ili ne.

U drugom eksperimentu naučnici su došli i do drugih zaključaka: pri pogledu na fotografiju svog deteta, kod majki su postajali aktivniji ovi redukovani delovi mozga. Reakcije na fotografije nepoznate dece u ovim regijama nisu mogle biti zabeležene.

Istraživači pretpostavljaju da ove promene u mozgu pripremaju žene na majčinstvo, da bolje prepoznaju potrebe i emocije svog deteta.

Sa smanjenjem broja sivih ćelija svakako ne dolazi do smanjenja sposobnosti mišljenja ili drugih kognitivnih sposobnosti kod majki. Naučnici su takođe i to potvrdili ispitivanjima.

Pošto je studija sprovedena kod malog broja žena, potrebna su dalja istraživanja kako bi rezultati bili potvrđeni. Pritom, neurolozi žele da ispitaju da li se promene u mozgu pojavljuju i kod žena koje su bile trudne više puta.

Izvori:

1. https://www.welt.de

2. http://www.sciencemag.org/