Faze roditeljstva

PRENATALNI TEST nekad i sad

Prenatalni testovi su u centru svih analiza koje se danas preporučuju u trudnoći. Pre svega, zbog svoje pouzdanosti i preciznosti, a zatim i zbog neinvazivnog karaktera. Kako izabrati onaj koji je najbolji za Vas?

PRENATALNI TEST nekad i sad

Budite odgovorne prema novom životu koji se oblikuje...

Nekad…

1942-ga godina, februar tek što je krenuo; “Pustinjska Lisica“ sprema napad na El Gazalu, u Jagodini ‘ladno. Moja buduća baka radi oko kuće i povremeno zastane da spusti promrzle dlanove na stomak... Otud, preko Kamenog mosta, naiđe lokalna travarka i videvši mog budućeg ujku kako vitla od jednog drveta do drugog priupita “ Kako je deran? “. A onda primeti bakine pokrete i ispali “ Gino, reci jedan broj! “. Baka bez razmišljanja kaže “ Dvestatrinaes’. “, a travarka će “ Nosiš zdravu devojčicu “ i produži dolinom Belice..
Pet i pô meseci kasnije, rodila se Milica. Zdrava devojčica. Moja mama.
Tako je govorila moja baka.

A sad…

Prenatalni testovi su u epicentru svih analiza koje se danas preporučuju u trudnoći. Pre svega, zbog svoje pouzdanosti i preciznosti, a zatim i zbog neinvazivnog karaktera.

Najvažnije je razumeti da ih mi nazivamo testovima, a sve te neinvazivne procedure su zapravo “skrining metode“ (engl. screening: proveravanje, verifikacija, trijaža). Zato se nakon dobijenih rezultata obavezno razgovara sa ginekologom kako bi se nešto što je pokazalo verovatnoću 72% ili 98% pravilno razumelo i, po potrebi, dalje ispitivalo.

Prenatalni test je medicinska indikacija i ne treba ga shvatati olako, kao nešto što je moderno, može i ne mora, pozivati se na čuveno “i ranije su se žene porađale bez toga“... Budite odgovorne prema novom životu koji se oblikuje; svedite mogućnost genetske greške na najmanji podeljak. I koristite medicinski dokazane i priznate testove.


Svi neinvazivni prenatalni testovi (skraćeno: NIPT) analiziraju bebinu DNK. Do nje dolazimo tako što uzmemo maminu krv iz koje izdvojimo tzv. fetalnu frakciju. Da bi uzorak bio pogodan za analizu, u maminoj krvi mora da bude najmanje 4% fetalne frakcije. Bebice su različite u svom davanju i neke će dati više neke manje od neophodnih 4%. Da bi ginekolog (kao i biohemičar, genetičar) bio siguran da će test da pokaže pravi rezultat, traži se od trudnice da dođe u odredjenoj nedelji trudnoće. Drugim rečima: Ne žurite; Vaš ginekolog zna zašto je rekla da se testirate posle 12-te nedelje ili u 14-toj nedelji.

Naravno, kao i među ljudima, izmedju testova postoje razlike u načinu na koji analiziraju i tumače rezultate. A to je uskospecifična medicinska priča koju svaki ginekolog mora da zna naizust. Da nije tako, prenatalni testovi bi stajali na rafovima u hipermarketima ili drogerijama i bili dostupni baš svakome; ili bi se reklamirali kao bilo koji nemedicinski proizvod na billboard-ima ili TV-reklamama ili… da ne nabrajamo dalje.

Nemojte da se opterećujete pogađajući kako da izaberete najbolje  – pouzdanost prenatalnog testa može (i treba!) uvek da bude 99,9%. A rezultat testa mora da bude dobijen na osnovu analize precizno targetiranog uzorka koji je poznat pod nazivom SNP (ili lakše “snip“ ).

Samo pogledajte OVDE i saznaćete šta je najbolje za Vas.

Autor: Aleksandra Matović Foto: Freepik