Faze roditeljstva

KATARINA MILINČIĆ: Istine o matičnim ćelijama - odgovori na pitanja

Tokom onlajn predavanja koja se održavaju u organizaciji Centra za trudnice “Bebologija” stigne nam veliki broj pitanja, a s obzirom da predavači ne uspevaju da odgovore na svako, ovde možete pročitati odgovore na najčešća pitanja.

KATARINA MILINČIĆ: Istine o matičnim ćelijama - odgovori na pitanja

U današnje vreme kada nije preporučeno okupljanje i edukacija u okviru radionica i ličnog prisustva budućih roditelja na seminarima gde uče kako da budu bezbrižni sa novim članom porodice, sve češći je rad putem onlajn predavanja, gde verovali ili ne, iako smo sami ispred računara ili telefona interakcija između predavača i  uopšte ne izostaje.

MSc Katarina Milinčić, diplomirani molekularni biolog - naučnik u oblasti regenerativne medicine u kompaniji Bio Save održala je onlajn predavanje na temu „Istine o matičnim ćelijama“  22. jula. Tokom predavanja saznali smo dosta novih stvari iz ove oblasti. Prenosimo vam odgovore Katarine Milinčić na pitanja koje su postavile trudnice tokom ovog predavanja.

PITANJA I ODGOVORI:

P: Koja je garancija roditeljima da su matične ćelije uzete i sačuvane u najboljim mogućim uslovima za (eventualno korišćenje)? (Mirjana)
O: Garancija je ugovor koji se zaključuje između klijenta, regionalnog predstavnika i same banke matičnih ćelija. Takođe, jedan od najbitnijih faktora prilikom izbora banke kojoj ćete ukazati svoje poverenje je i njena reputacija. Rang listu banaka možete videti na portalu fondacije Parent`s Guide to Cord Blood.

P: Da li mogu matične ćelije da se uzmu iz mlečnih zubića? (Jelena)
O: Matične ćelije zubne pulpe se mogu uzimati iz trajnih i mlečnih zuba. Ove matične ćelije postale su popularne poslednjih godina ali je terapijski potencijal ovih ćelija još uvek nedovoljno istražen. Rezultati su do sada pokazali da se ove ćelije mogu primenjivati za regeneraciju pulpe i ostalih tkiva zuba. Sa druge strane, nedovoljno razumevanje ovih ćelija predstavlja prepreku za njihovu primenu izvan okvira stomatologije.

P: Da li matične ćelije mogu da se uzmu iz pupčanika bez obzira na to da li je porodjaj prirodni ili carskim rezom? (Jovana)
O: Matične ćelije (iz krvi) pupčanika se mogu uzimati bez ikakvih problema bilo da je u pitanju porođaj prirodnim putem ili carskim rezom. Odluka o čuvanju matičnih ćelija nijednog trenutka ne uslovljava vođenje trudnoće ili način porođaja. Prioritet je da trudnica, a kasnije porodilja i beba budu dobro a nakon toga, lekar se fokusira na pristup pučaniku i prikupljanje matičnih ćelija.

P: Ko sve može da koristi matične ćelije? (Zorica)
O: Matične ćelije potpuno odgovaraju detetu iz čijeg pupčanika su uzete. U slučaju njihove primene ne postoji mogućnost odbacivanja ovih ćelija od strane imunog sistema deteta. Pored toga, ove ćelije često mogu da odgovaraju i srodnicima deteta, prvenstveno bratu i sestri, ali i potpuno nesrodnim ljudima. U svim ovim slučajevima, pre primene, ćelije se analiziraju (HLA tipizacija) kako bi se odredilo da li donorske ćelije u dovoljnoj meri odgovaraju osobi koja bi se lečila.

PKoje bolesti mogu trenutno uspešno da se leče matičnim ćelijama u Srbiji a koje u Evropi? (Aleksandra)
O: Kod nas su sprovedene uspešne terapije hematoloških oboljenja i nekoliko neuroloških i metaboličkih poremećaja u Beogradu i Novom Sadu. Bio Save Fondacija je imala najviše zahteva za autizam i dečiju cerebralnu paralizu. S druge strane u Evropi, terapije matičnim ćelijama rutinski se koriste za različita krvna oboljenja kao što su akutne i hronične leukemije, anemije i druga krvna oboljenja, zatim neurološka, kardiovaskularna oboljenja, tumori ali i mnoge druge bolesti i stanja. Detaljniju listu oboljenja koja se trenutno leče terapijama matičnih ćelija u Evropi možete pogledati na sajtu Famicorda.

P: Koliko dugo mogu da se čuvaju matične ćelije? (Snježana)
O: Ono što je do sada pokazano je da dužina skladištenja u tečnom azotu ne utiče na terapijsku moć uzorka. Ukoliko se dalji razvoj ove grane medicine i usavršavanje tehnologija i procedura nastavi ovim tempom i u ovom smeru, realno je očekivati da ograničenja u godinama čuvanja neće ni postojati. Početni paket je danas 20 godina čuvanja, a od banaka zavisi da li imaju infrastrukturu da ponude i duže. Neke imaju i do 50 godina. Čuvanje jednom sačuvanih matičnih ćelija se uvek može i produžiti.

P: Negde piše da je bolja opcija da se čuva “cela krv”, a u Bio Save-u, koliko sam upoznata, ne čuva se cela krv. Pa malo objašnjenje koja je razlika, prednosti i mane. (Tijana)
O: Nakon usavršavanja tehnologija separisanja krvi, vodeće banke u svetu danas su se opredelile za ovaj savremeniji tip skladištenja.Metodom separisanja, matične ćelije ali i svi ostali tipovi ćelija koji mogu biti korisni u terapijama (monociti, limfociti, NK ćelije...) se odvajaju od krvne plazme i ćelija koje mogu štetiti uzorku. U ovome se ogleda i glavna prednost separisane krvi u odnosu na punu - separacijom se odstranjuju crvena krvna zrnca čiji se materijal može izliti iz ćelija nakon njihovog pucanja prilikom zamrzavanja uzorka. Sprečavanjem da se ovaj materijal nađe u uzorku znatno se smanjuje mogućnost da dođe do neželjenih efekata terapija. Izdvajanje crvenih krvih zrnca je standardna procedura u terapijama ali i prilikom istraživanja matičnih ćelija jer je izbegavanje pucanja eritrocita prioritet. Sve se to ogleda i kroz primere iz svakodnevne prakse. Broj terapija koje su razvile banke čuvajući punu krv meri se u nekoliko desetina, dok se broj terapija koje su se razvile iz separisano sačuvanih uzoraka meri u hiljadama.

P: Da li je istina da je najveća banka matičnih ćelija propala i sve ćelije su propale? (Maja)
O: CryoSave banka matičnih ćelija je zbog finansijskih poteškoća ušla u proces likvidacije. FAMICORD kao najveća korporacija u evropi je preuzela uzorke na čuvanje da ne bi došlo do ostećenja istih. Zbog ogromnog broja uzoraka, oko 330.000, jedino je FamiCord u Varšavi imao kapacitet da obezbedi njihovo bezbedno skladištenje i u julu 2019. godine ovi uzorci su premešteni u laboratorije FamiCord Group. Klijenti CryoSave mogu kontaktirati FamiCord kako bi dobili sve informacije o svom uzorku i obavestili ih šta žele da rade sa svojim uzorkom.

P: Da li je Bio Save multinacionalna kompanija, da li postoji u drugim zemljama Evrope (npr. Nemačka)? (Nataša)
O: BioSave je regionalni zastupnik FamiCord banke matičnih ćelija i postoji u 7 zemalja jugoistične Evrope. FamiCord ima svoja postrojenja i partnere širom kontinenta pa i u Nemačkoj.

P: Da li znate da li matične ćelije uzimaju i u državnim ustanovama kod nas? (Maja)
O: Da naravno, pored toga što je procedura uzimanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika odobrena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, BioSave ima ugovore sa porodilištima pojedinačno i ta praksa se rutinski svakodnevno obavlja već skoro deceniju. Proces je bezbolan i bezbedan kako za majku tako i za bebu.

P: Kad se vec pominje lečenje, koji troškovi su pokriveni ugovorom a koji ne? (Tijana)
O: Standardni paket uključuje ne samo čuvanje uzorka nego i troškove odmrzavanja, pripreme i transporta sa medicinskim timom bilo gde u svetu.Takođe, BioSave ima i posebne pakete osiguranja u koje mogu biti uključeni i sami bolnički troškovi, dok BioSave fondacija porodicama iz Srbije i regiona potpuno besplatno pomaže da započnu proces lečenja matičnim ćelijama, dođu do relevantnih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kao i da stupe u kontakt sa njima i organizuju lečenje.

P: Da li matične ćelije mogu da se doniraju za istraživanja ili da budu na raspolaganju ljudima koji nemaju ostavljene matične ćelije? (Milomirka)
O: Vi ste jedini pravni zastupnik svog uzorka do punoletstva deteta. Ugovorom je definisana mogućnost ako želite da se Vaš uzorak skladišti, donira javnoj banci matičnih ćelija ili donira za svrhu istraživanja. Takođe, u bilo kom trenutku možete zatražiti i da se Vaš uzorak uništi. Osobe koje imaju potrebu za korišćenjem matičnih ćelija, a nemaju sačuvane svoje, uvek mogu kontaktirati javnu banku u nadi da se može pronaći idealan donor.

P: Koja je razlika izmedu privatne i javne banke? (Jasna)
O: Javne banke su banke kojima uvek možete donirati matične ćelije bez ikakve finansijske naknade, ali nakon toga pravo na lečenje Vašim doniranim ćelijama ima bilo ko kome je terapija potrebna i Vaše ćelije odgovarajuće. Slično dobrovoljnom davanju krvi. Nasuprot tome, ukoliko sačuvate uzorak u privatnoj banci, ove ćelije se mogu koristiti u terapijama samo Vašeg deteta ili onih ljudi za koje Vi date svoj pristanak. U ovim bankama se Vaš uzorak skladišti sve dok Vi ne odlučite drugačije.

P: Čula sam da se matične ćelije mogu uvek i kod svakog dobiti iz koštane srži. Zašto onda ima potrebe čuvati ih iz pupčanika? (Tamara)
O: Matične ćelije koštane srži se dugi niz godina koriste u terapijama bolesti krvi. Ono što je velika prednost matičnih ćelija pupčanika u odnosu na ove ćelije je ta da su ovo mlade ćelije i nisu bile izložene nikakvim faktorima koji bi ih oštetili. Sa druge strane matične ćelije iz koštane srži tokom celog života pojedinca su pod uticajem stresa za koji je naučno dokazano da oštećuje DNK materijal i time dovodi do nastanka mutacija u ovim ćelijama. Lečenje matičnim ćelijama koje potencijalno imaju ovako nastale mutacije je nekada jedini izbor, ali uvek je sigurnije lečiti mladim ćelijama pupčanika ukoliko su one sačuvane. Takođe, regenerativne terapije nisu moguće sa matičnim ćelijama koštane srži, već samo sa matičnim ćelijama pupčanika.

P: Da li se ugovorom sa vama ili bankom garantuje čuvanje matičnih ćelija i da li takav ugovor štiti porodicu od eventualnog propadanja matičnih ćelija? (Andrijana)
O: Da, svaka banka iz FamiCord grupe ima unapred dogovorenu podršku koja uključuje i osiguranje uzoraka koji se u njoj nalaze.

P: U slučaju bolesti, da li se leči matičnim ćelijama samo ako prethodne metode nisu uspele ili doktori pribegavaju lečenju odmah po nastupanju bolesti? (Nevena)
O: Ukoliko su svi uslovi ispunjeni i ukoliko je terapija matičnim ćelijama prema proceni lekara najadekvatnija, ovom terapijom će pacijent i biti tretiran. Nekad su one prva metoda izbora, a nekada kao rezervni terapijski plan.

P: Koliko otprilike košta lečenje matičnim ćelijama? Cenovni rang za neke bolesti kod kojih se primenjuje. (Marina)
O: Mnogo je faktora koji utiču na finansijsku vrednost terapija, stoga su i velike razlike. Na to utiče tip stanja za koje se primenjuje, uzrast pacijenta, uznapredovalost bolesti, klinički status i tako dalje. U našem velikom terapijskom iskustvu bilo je terapija za čije bolničko lečenje je bilo potrebno izdvojiti nekoliko stotina evra ali i onih od nekoliko desetina hiljada evra. Takođe, postoje i terapije čija je cena uključena sa paketom dodatnog osiguranja kod čuvanja matičnih ćelija.

P: Ukoliko se ugovor za čuvanje matičnih ćelija potpiše na recimo 10 godina, da li se perod čuvanja može naknadno ali blagovremeno produžiti? (Olja)
O: Minimum period čuvanja je 20 godina i ovaj period se može blagovremeno produžavati neograničeno za željeni broj godina.

P: Da li se za prvo korišćenje matičnih ćelija u terapiji uzorak odmrzava i ukoliko se ne iskoriste sve matične ćelije iz uzorka, da li ponovno zamrzavanje uzorka utiče na potencijal preostalih matičnih ćelija? (Bojana)
O: Nakon odmrzavanja matičnih ćelija, one se koriste u terapiji i ne postoji mogućnost ponovnog zamrzavanja. Zato se u našoj banci vaš uzorak čuva u dva odeljka. Za terapije kada nije potrebno koristiti ceo uzorak, samo jedan odeljak se odmrzava dok drugi deo ostaje netaknut. Tako je jedan uzorak moguće iskoristiti za dve odvojene terapije.

By Bebologija