Faze roditeljstva

MILICA VAKIĆ - Odgovori na pitanja o razvoju govora kod dece

Tokom onlajn predavanja koja se održavaju u organizaciji Centra za trudnice “Bebologija” stigne nam veliki broj pitanja, a s obzirom da predavači ne uspevaju da odgovore na svako, ovde možete pročitati odgovore na najčešća pitanja.

MILICA VAKIĆ - Odgovori na pitanja o razvoju govora kod dece

Milica Vakić – Odgovori na pitanja o komunikaciji i razvoju govora kod dece.

Milica Vakić, diplomirani logoped, odgovara na pitanja koja su mame postavile tokom vebinara pod nazivom “Razvoj govora kod dece” održanog 28. jula.

P: Da li treba izbegavati tepanje maloj bebi?(Marija)
O:Obraćanje bebi nas prirodno usmerava ka korišćenju nežnijeg govora, melodičnijeg i nešto višeg tonaliteta. I to je u redu, ali tepanjem bebi dajemo pogrešan model govornog ponašanja, koji nije preporučljiv.

P: Možete li da preporučite neki metodički priručnik za razvijanje verbalne i neverbalne komunikacije kod bebe do godinu dana? (Marija)
O: Agencija „ Vodič za roditelje“ je izdala priručnik sa DVD, koji se zove „Lako do prvih reči“ 

P: Ukoliko majka ne ume dobro da izgovori slovo R, a otac i danas ponekad zamuckuje, da li beba ima predispozicije za isto i kako to sprečiti? (Sandra)
O: Mucanje kod roditelja može da bude i potencijalna predispozicija da i kod deteta postoji mogućnost da se pojavi. Odstupanje u izgovoru glasova kod roditelja ne znači da i dete ima tu predispoziciju, iako je roditelj najvažniji model za govorno ponašanje deteta. Predlažem roditeljima sa ovim poteškoćama da potraže pomoć logopeda kako bi korigovali svoj govor.

P: Ako beba ima dva maternja jezika, da li je preporučljivo da mama i tata krenu od rodjenja da je uče oba maternja jezika? (Mirjana)
O: Da. To je prirodna i primarna dvojezičnost koju treba negovati kod svog deteta. Dobro je da se svaki roditelj bebi obraća na svom maternjem jeziku.

P: Šta preporučujete u slučaju da dete ima dva maternja jezika, a raste i živi u trećoj govornoj sredini (maternji jezici srpski, mađarski a dete odrasta u Nemačkoj)? (Jelena)
O: Za bebu je veliko opterećenje da istovremeno bude izložena govoru tri različita jezika. Preporučujem da negujete vaša dva maternja jezika, a kada ovlada jezičkom bazom na oba jezika, tada je izložite i trećem, jeziku sredine.

P: Da li možete da nam date vremenski okvir za izgovaranje prve reči? (Milena)
O: Prva reč se, uglavnom javlja na uzrastu između 10-og i 15-og meseca života. To podrazumeva da je dete upotrebi ciljano, svrsishodno, obraćajući se mami ili tati (uglavnom su to prve reči ), te da je u mogućnosti da je izgovori i drugi put (ne samo jedanput izgovoreno). Ukoliko dete ne izgovori prvu reč do 18-og meseca života, posavetujte se sa logopedom.

P: Ukoliko dete ne govori do druge godine, već samo početna dva slova jedne reči, na koji način podstaći razvoj govora? Sve razume i zna da pokaže. (Ljiljana)
O: Dobro je da dete od dve godine sve razume, to je veoma važno. Međutim, sa dve godine bi trebalo da i ekspresivni deo jezičkog sistema bude razvijeniji. Kašnjenje u miljokazima razvoja komunikativnih sposobnosti od par meseci nije zabrinjavajuće, ali kašnjenje od skoro godinu dana već zahteva konsultacije sa logopedom.

P: Da li možete da prokomentarišete sisanje dude i palca? Da li uopšte koristiti dudu za odvraćanje od sisanja palca? (Jelena) 
O: Ni cucla ni sisanje prsta (palac, kažiprst, dva prsta) nisu poželjne navike jer utiču na formiranje građe govornih organa, te kasnije dovode do odstupanja u izgovoru glasova (pored drugih, mogućih deformiteta). Ponekada nije lako odvići dete od te navike, posebno ako ona služi da se dete umiri. Ali, gledajte da ta navika bude što ređe prisutna, naravno, najbolje bi bilo ukoliko biste mogli da odviknete dete i od dude i od sisanja palca.

P: Kada je najbolje vreme za prvu posetu stomatologu ili logopedu ukoliko ima potrebe? (Natalija)
O: Ukoliko razvoj komunikacije, govora i jezika teče uredno, prva poseta bi bila sa tri godine.

P: Kada je najbolji period da dete krene da uči engleski jezik? (Jovana)
O: Za učenje stranog jezika potrebno je da dete dobro ovlada maternjim jezikom. To se uglavnom dešava sa tri godine.

P: Ako tata nema bogat vokabular, fale mu reči da se izrazi, pa zamuckuje ili mnogo ponavlja, ali je pun ljubavi i nežnosti, da li će dete imitirati i govoriti kao tata? (Jasmina)
O: U ranom uzrastu tatin govor neće biti tako kompleksan da bi dete bilo u prilici da oponaša I odstupanja. Kada bude starije, preko 2 godine, uključiće se u vršnjačku zajednicu, socijalnu zajednicu, odakle će, takođe dobijati potrebnu stimulaciju. Važnije od čistog govora je ljubav.

By Bebologija