Faze roditeljstva

Odgovori na pitanja: Matične ćelije - ZAŠTO?

Povodom Svetskog dana krvi iz pupčanika koji je obeležen 17. novembra, organizovano je posebno on line predavanje gde je medicinski direktor Bio Save Fondacije, dr Aleksandar Antović ugostio eminentnog svetskog stručnjaka iz oblasti matičnih ćelija: Frances Verter, osnivača i direktora Parents Guide to Cord Blood.

Odgovori na pitanja: Matične ćelije - ZAŠTO?

Tokom onlajn predavanja trudnice su postavljale pitanja na koja je odgovorio dr Aleksandar Antović.

PITANJA I ODGOVORI:

P:  Da li se ugovor o skladištenju matičnih ćelija potpisuje direktno sa bankom ili sa Bio Save-om? (Anja)
O: Ugovor je trojni i potpisuje se između: korisnika, Bio Save i banke u kojoj se čuvaju uzorci.

P:   Da li je bezbedno i moguće uzimanje matičnih ćelija u trenutnoj situaciji, ukoliko je majka na porođaju pozitivna na Covid 19? (Irina)
O: Moguće je i prikupljanje i čuvanje. Uzorak se u slučaju kada je majka pozitivna na Covid-19, dodatno testira.

P:  Koliko su matične ćelije efikasne u lečenju epilepsije? (Jelena)
O: Postoje malobrojne studije koje se tiču terapije epilepsije matičnim ćelijama. Međutim, u brojnim studijama koje prate tretman cerebralne paralize, koja je često praćena epilepsijom, dokazano je da se posle primene matičnih ćelija popravljaju i simptomi epilepsije.

P:  Da li se može produžiti čuvanje matičnih ćelija nakon isteka ugovorenih 20 godina i do kada se maksimalno one mogu čuvati i koristiti? (Irena)
O: Ugovor se može produžiti nakon isteka prvih 20 godina, a matične ćelije se mogu čuvati neograničeno dugo.

P:  Kako da znamo da su osobe u bolnicama stručne za uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika? (Ivana)
O: Prikupljanje matičnih ćelija na porođaju vrši ginekolog, a u okviru specijalizacije iz ginekologije obučavaju se za uzimanje matičnih ćelija. Svaki ginekolog je posle završene specijalizacije obučen za taj posao.

P:  Da li je u Srbiji moguće lečenje matičnim ćelijama? (Marija)
O: Ukoliko su u pitanju hematološke bolesti terapije se sprovode na Institutu za majku i dete u Beogradu. Za terapije iz polja regenerativne medicine matičnim ćelijama iz pupčanika potrebno je ići u inostranstvo.

P:  Koliko puta se mogu koristiti sačuvane matične ćelije? (Milica)
O: Separisane matične ćelije se skladište u jedan kontejner sa dva odeljka koji se može iskoristiti iz dva puta.

P:  Koja je procedura i kako se traže od banke ako se desi da su nam potrebne matične ćelije za lečenje? Da li banke daju garanciju da smo samo mi vlasnici tih ćelija i da samo mi možemo raspolagati sa njima? Kolika je efikasnost kod lečenja mulitiple skleroze? (Sanja)
O: U slučaju potrebe za terapijom matičnim ćelijama, lekar postavlja indikaciju i zahteva isporuku matičnih ćelija u bolnicu. Bio Save organizuje transport matičnih ćelija od banke do bolnice i taj transport je uključen u cenu čuvanja.
Ugovor navodi da pravo raspolaganja imaju samo roditelji ili dete.
Postoje brojne studije koje govore u prilog uspešnoj terapiji multiple skeroze matičnim ćelijama.

P: Da li matične ćelije deteta mogu da leče roditelje? (Jelena)
O: Da, u tom slučaju radi se HLA tipizacija i ako je poklapanje dovoljno terapija može da se primeni.

P:  Da li umnožavanje ćelija ulazi u cenu koju plaćamo na početku ili se dodatno doplaćuje? (Ivana)
O: Umnožavanje matičnih ćelija nije u ceni čuvanja, to se dodatno doplaćuje.

P:  Da li se umnožavanje radi odmah po prijemu u banku na lični zahtev ili se radi ako je potrebno lečenje, naknadno? (Andrijana)
O: Umnožavanje matičnih ćelija se radi pre terapije kada znamo koji nam je broj matičnih ćelija potreban.

P: Mogu li se matične ćelije koristiti više puta, npr. za lečenje dve različite vrste bolesti u različitom periodu života? (Anđelka)
O: Mogu, pošto su separisane matične ćelije sačuvane u dva odeljka.

By Bebologija