Faze roditeljstva

Rizične namirnice koje izazivaju alergiju

De­ca mo­gu da bu­du aler­gična na ra­zne vr­ste hra­ne, ali sa rastom i razvojem, kao i sa sazrevanjem imuniteta veliki broj dece preraste ovu vrstu alergije

Rizične namirnice koje izazivaju alergiju

Prve alergije na namirnice kod dece

Poslednja istraživanja procenjuju da u svetu manje od dva posto stanovništva pati od alergija i da između šest i osam posto dece i mladih ima postavljenu dijagnozu nutritivne alergije. Većina alergija primeti se i dijagnozira već u detetovoj prvoj godini života. Tada, zbog razvojne nezrelosti imunološkog sastava, može biti izražena veća učestalost alergije na hranu. Međutim, sa rastom i razvojem, kao i sa sazrevanjem imuniteta veliki broj dece preraste alergiju na hranu.

Prva pomoć kod alergijske reakcije

Najbolji i jedini način lečenja nutritivne alergije jeste eliminacija namirnice na koju je dete alergično ili skupine namirnica, odnosno alergena koje dete koristi u ishrani. Međutim, uprkos velikoj pažnji roditelja, veoma često se može dogoditi da dete zbog nepažnje ili neznanja ipak unese alergen, ili, pak, da prvi put reaguje na neku namirnicu, pri čemu je potrebno brzo reagovati.

Čitanje deklaracija i prepoznavanje alergena bitne su stavke pri odabiru proizvoda i ishrani dece koja imaju nutritivnu alergiju!

Prva pomoć u slučaju alergijske reakcije su antihistaminici, antagonisti histamina, koji deluju tako da sprečavaju vezivanje histamina za njegove receptore, čime smanjuju ili sprečavaju nastanak simptoma alergijske reakcije. U težim slučajevima, pojavom anafilaktičke reakcije, potrebno je brzo reagovati injekcijom adrenalina.

Alergeni na deklaracijama

Do alergijske reakcije može doći konzumacijom bilo koje namirnice, međutim, one najčešće nastaju pod uticajem najjačih alergena. "Big 8" ili velikih osam (prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO), 1995.):

  1. kravlje mleko
  2. jaja
  3. soja
  4. pšenica (gluten)
  5. kikiriki
  6. orašasto voće
  7. riba
  8. morski plodovi

Ove namirnice su kao nacionalni popis nutritivnih alergena prihvatile i Sjedinjene Američke Države, Australija i Novi Zeland, kao i Evropska unija.

Upozoravajući simptomi i znaci alergije na hranu mogu biti:

- razdražljivost i eks­trem­ni ne­mir
- iz­ne­nad­ni bol u stomaku, po­vraćan­je i pro­liv
- ni­ti kr­vi ili slu­zi u sto­li­ci
- osip po te­lu
- "škri­pan­je" u gru­di­ma, kašalj
- za­pušen nos, ki­ja­vi­ca, pre­hla­da, si­nu­si­tis
- ne­na­pre­do­van­je (za­o­sta­tak u ra­stu)