Faze roditeljstva

Preventivni DNK skrining za bebe

Intolerancija na gluten i laktozu sve je češća pojava. Sada roditelji mogu imati ovu korisnu informaciju o svom detetu već od njegove druge nedelje života. Šta još preventivni DNK skrining može otkriti saznaćete u ovom tekstu

Preventivni DNK skrining za bebe

Šta je preventivni skrining?

Preventivni skrining služi u otkrivanju urođenih promena (mutacija) naslednih informacija, koje povećavaju rizik za oboljenja. Kod većine oboljenja genetska predispozicija ne znači da će bolest obavezno nastupiti. Tek zajedno sa ostalim faktorima kao što su ishrana, fizička aktivnost, uticaji spoljašnje sredine itd. dolazi do nastanka bolesti. Sada se ukazuju sasvim nove šanse za zaštitu zdravlja Vašeg deteta.

Ukoliko je predispozicija za neku bolest unapred poznata, njeno nastupanje se često može izbeći prevencijom i blagovremenom terapijom.

Bio Save preventivni skrining obuhvata ispitivanje DNK na sledeće rizike:

  • Intolerancija na gluten
  • Intolerancija na laktozu
  • Oštećenje sluha izazvano lekovima
  • Hemohromatoza (prezasićenost gvožđem)
  • Nedostatak AAT (alfa 1 antitripsina) - najčešći genetski uslovljen poremećaj metabolizma

Zdravstveni poremećaj kod deteta može nastupiti i onda kada ni jedan roditelj nema taj problem.

Kako nastaje promena naslednih informacija?

Svaki hromozom ima dve kopije pri čemu jedna potiče od oca, druga od majke. Tako, mutacija gena se može pojaviti na jednoj ili na obe kopije jednog hromozoma. Oblik/karakteristika jednog gena na hromozomu naziva se alel. U nekim slučajevima dovoljno je da je prisutan samo jedan mutirani alel da bi se promenila funkcija gena. Međutim, neki poremećaji normalne funkcije nastupaju tek u slučaju mutacije oba alela. Iz ovog razloga zdravstveni poremećaj kod deteta može nastupiti i onda kada su oba roditelja nepogođena istim.

Banka matičnih ćelija Bio Save Vam sada nudi preventivni skrining, koji je naročito namenjen deci od 0 do 18 meseci. Naime, pomoću uzorka krvi iz pupčanika koji se uzima na porođaju, ili naknadno iz pljuvačke Vašeg deteta ispituju se genetske predispozicije na određene rizike, koji nisu uključeni u običan preventivni skrining, a koji već u odrastanju Vašeg deteta mogu biti od značaja za njegovo zdravlje. Ovaj program obuhvata ispitivanje samo onih rizika, kod kojih se jednostavnim preventivnim merama ili pravovremenim lečenjem može reagovati i sprečiti nastanak oštećenja.

Šta ispituje Bio Save preventivni skrinig?

Intolerancija na laktozu (mlečni šećer)

Učestalost – 1/20

 

Introlerancija na gluten (preosetljivost na pšenično brašno)

Učestalost – 1/30

 

Oštećenje sluha indukovano lekovima

Učestalost - 1/50

 

Hemohromatoza (Prezasićenost gvožđem)

Učestalost – 1/200

 

Nedostatak AAT (nedostatak alfa 1 antitripsina)

Učestalost – 1/1500

Već nakon dve nedelje od rođenja Vašeg deteta možete imati ove korisne informacije.

Za sva dodatna pitanja kliknite OVDE.

Izvor: biosave.rs