Faze roditeljstva

Kasno majčinstvo

Iako su razlozi zbog kojih se žene odlučuju biti majke različiti, ono što je danas svakako vidljivo je da se žene odlučuju biti majke u sve kasnijoj životnoj dobi.

Kasno majčinstvo

Prirodna medicina, za razliku od konvencionalne, godine buduće majke uopšte ne smatra faktorom rizika. Ipak odlaganje trudnoće za kasnije godine nosi određene rizike, ali i mnoge prednosti.

Majčinstvo je za mnoge žene jedno od iskustava koje želi imati u životu, uloga koja daje smisao njihovom postojanju na ovom svetu. Iako su razlozi zbog kojih se žene odlučuju biti majke različiti, ono što je danas svakako vidljivo je da se žene odlučuju biti majke u sve kasnijoj životnoj dobi. 

Pogledamo li pedesetak godina unazad (prema podacima Državnog zavoda za statistiku) prosečna dob žena koje su prvi put rađale bila je dvadeset tri godine, a danas je ona blizu dvadeset osam. Nadalje, podaci Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da, najveći broj žena rađa u dobi između dvadeset pete i dvadeset devete godine, kao što je to bilo i ranije. No, raste broj porođaja kod žena starosne dobi između tridesete i trideset četvrte godine, a sve manje žena rađa u dobi od dvadeset do dvadeset četiri godine. To svakako ukazuje na trend rađanja u sve kasnijoj životnoj dobi prisutan i u našoj zemlji. Danas, sve više žena rađa u dobi iznad trideset pete godine, a sve više njih odlučuje se na trudnoću i majčinstvo iznad četrdesete. 

Zašto žene rađaju kasnije?

Sociokulturalne promene i kvalitet života svakako utiče na odluku žena da rađaju kasnije. Društvo i kultura u kojoj živimo zapravo traži od žene da biraju između posla i porodičnog života odnosno ličnih potreba. Većina majki ostaje s decom nakon rođenja i nisu u mogućnosti baviti se svojim poslom ili drugim aktivnostima kojima bi želele. Većinom su briga i odgovornost za dete na njima, podrška društva je mala. U toj situaciji ne čudi da se žena odlučuje prvo realizovati u nekim drugim područjima, posvetiti se prvo obrazovanju ili poslu i karijeri, a tek onda majčinstvu. 

Takođe, žene imaju priliku duže i pažljivije birati partnere. Nekima je teško naći partnera s kojim bi imale dete i jednostavno ga pronalaze kasnije u životu. Druge pak žene imaju veze i partnere, međutim, još se ne osećaju spremnima zasnovati porodicu i imati decu. Ponekad žena želi postati majka, ali to joj ranije nije moguće zbog medicinskih odnosno zdravstvenih razloga.

Posebnosti starije životne dobi i trudnoće

Reproduktivna sposobnost i plodnost žene najjača je u dobi između dvadesete i dvadeset pete godine, kad počinje lagano opadati. Iza tridesete taj pad je vidno veći, a naročito je izražen iza trideset pete odnosno četrdesete godine. Naučni podaci pokazuju da se iza trideset osme godine života plodnost smanjuje za 10 posto svake godine. Stoga, ako se žena odluči na trudnoću u kasnijoj životnoj dobi povećava se rizik od neplodnosti i smanjuje mogućnost samog začeća. 

Ponekad se može dogoditi da žena ubrzo nakon rođenja deteta prolazi kroz još jednu veliku životnu promenu, promenu koju donosi menopauza. Kod manjeg broja žena ona počinje s četrdeset godina, no najčešće se pojavljuje između četrdeset pete i pedeset pete godine života. Menopauza nosi svoje karakteristike i posebnosti. U to doba neke žene mogu iskusiti promene raspoloženja ili pad nivoa energije i umor što kod njih može prouzrokovati određenu nelagodnost. Ipak, menopauza je prirodan proces prelaza žene u drugu životnu fazu i kao takvu je treba i gledati. To nije bolest ili neko neobično stanje, iako žena za vreme menopauze može imati određene poteškoće i promene koje narušavaju kvalitet njenog života. Ako je istovremeno žena i majka mlađeg deteta može joj biti teško uskladiti te svoje dve uloge, majčinstvo koje u potpunosti zove posvećivanju detetu i menopauzu koja prirodno traži okretanje prema sebi i brigu za sebe i svoje potrebe.  

Nadalje, kako se žena približava menopauzi i kraju svoje reproduktivne dobi, veća je verovatnost sazrevanja dve jajne ćelije u jednom ciklusu stoga je kod žena u starijoj dobi, u poređenju s onima mlađima, veća mogućnost blizanačkih trudnoća.

Prednosti "kasnog" majčinstva

Iskustvo majčinstva za svaku ženu je jedinstveno i posebno, no ipak možemo naći određene sličnosti među majkama koje su to postale u kasnijoj životnoj dobi. Većina njih kao prednosti "kasnog" majčinstva navešće svesnost i zrelost s kojom su odlučile o trudnoći i preuzele ulogu majke, zatim mudrost, sigurnost i samopouzdanje koje imaju u toj ulozi. One obično dobro poznaju sebe i dobro se osećaju same sa sobom.

Žene koje se odlučuju na trudnoću u kasnijoj životnoj dobi svesnije su rizika koje ona može doneti tako da više obraćaju pažnju na svoje zdravstveno stanje i ozbiljnije se pripremaju za trudnoću. No valja napomenuti da ta ista činjenica kod nekih majki uzrokuje dodatnu brigu, strahove i stres. 

Svakako da životno iskustvo i sve ono što je do sada naučila utiče na ženino prihvatanje uloge majke, kao i način kako se snalazi s izazovima koje ta uloga pred nju postavlja. Iskustva mnogih majki potvrdiće da im zrelost i dosadašnje životno iskustvo daje više samopouzdanja u ulozi majke, da su opuštenije, da bolje razumeju potrebe svoje dece i da imaju više strpljenja za njih. 

Dalje, majke koje rađaju kasnije, su verovatno imale vremena posvetiti se karijeri, pa samim tim i steći i određenu materijalnu ili finansijsku dobrobit pa se i u tom smislu osećaju sigurne. Možda su zadovoljile do tada i neke druge svoje potrebe, za druženjem, putovanjima i "proživele" život pa se sada mogu "mirno" posvetiti majčinstvu i bolje uskladiti uloge koje u životu imaju – poslovne, majčinske, partnerske, porodične i druge. 

Mogući rizici majčinstva u zrelim godinama

Majčinstvo u kasnijoj životnoj dobi nosi i određene zdravstvene rizike (i za majku i za dete) na koje je važno obratiti pažnju. U starijoj životnoj dobi je veća mogućnost pojave određenih bolesti kao što su povišeni krvnih pritisak, dijabetes ili druge hronične bolesti na primer srca ili bubrega, a koje mogu uticati na kvalitet života i zdravstveno stanje žene za vreme trudnoće i porođaja. 

Kod žena koje se kasnije odluče na trudnoću veća je mogućnost genetskih poremećaja ploda kao i pojava komplikacija u trudnoći, kao što su trudnički dijabetes, povišeni krvni pritisak, nisko položena posteljica, spontani pobačaj, prevremeni porođaj ili smrt deteta u materici. Raste mogućnost i od komplikacija prilikom porođaja i skladno tome verovatnost carskog reza ili drugih medicinskih intervencija, naročito ako se radi o prvoj trudnoći. 

Međutim, što se preporuka vezano uz trudnoću tiče, one su iste kao i na ženu bilo koje druge dobi. Važno je da žena pre trudnoće proveri svoje zdravstveno stanje odnosno napravi  potpuni zdravstveni pregled, da pazi na svoju ishranu (važna je zdrava i laganija ishrana) i da održava dobru telesnu kondiciju, laganom fizičkom vežbom ili nekom drugom vrstom fizičke aktivnosti. Ono što je uobičajeno za žene starije životne dobi, u odnosu na mlađe, je da su tokom trudnoće pod strožom kontrolom svoga lekara.
Bez obzira na određene veće rizike, valja naglasiti da trudnoća i porođaj svakako mogu proći bez ikakvih problema, naročito ako majka vodi brigu o sebi i svom zdravlju, a što i jeste čest slučaj kod žena starije životne dobi. Većina trudnoća uistinu i jeste zdrava i uobičajena i završava s rađanjem zdravog deteta. 

I dok se nekada dob majke smatrala značajnim rizičnim faktorom trudnoće, danas više nije tako. Moderne tehnologije koje omogućuju sigurno praćenje trudnoće, različiti testovi i podrška koju majke mogu dobiti u trudnoći omogućuju sigurnu i ugodnu trudnoću i u kasnijoj životnoj dobi.

A zanimljivo ja naglasiti, da prirodna medicina, za razliku od konvencionalne, godine starosti majke uopšte ne smatra faktorom rizika! Tako se, i bez obzira na mogućnosti dodatnih testova i kontrola u trudnoći,  majka može odlučiti u potpunosti se prepustiti prirodnom toku svoje trudnoće, slušajući sebe i vodeći brigu o sebi i svom zdravlju! Naravno, uz određeno zdravstveno praćenje trudnoće.

Ispunjavajuće iskustvo za svaku ženu

Iako postoje određene brige i bojazni i iako postoji veći rizik od komplikacija u trudnoći i za vreme porođaja, majčinstvo u kasnijoj životnoj dobi svakako je ispunjavajuće iskustvo za ženu. Ono može biti „narušeno“ povremenim mislima o godinama koje će majka imati kada dete krene u školu, kada postane tinejdžer, ili mislima i pitanjima hoće li ona sama, kao majka, biti zdrava i zadržati dobru formu i kondiciju kako bi detetu mogla osigurati adekvatnu brigu i podršku tokom odrastanja, ali iskustvo majčinstva svakako je vredno toga. Uz kvalitetnu brigu o sebi i svom zdravlju, i žene koje postanu majke u zreloj dobi, u potpunosti mogu uživati u svom majčinstvu!