Faze roditeljstva

Formirano Udruženje porodičnih banaka matičnih ćelija

Predstavnici banaka matičnih ćelija u Srbiji formirali su strukovno udruženje, kako bi zajedno sa Ministarstvom zdravlja radili na implementaciji procedura koje su usvojile zemlje članice EU, a koje se tiču načina prikupljanja, distribucije, obrade i skladištenja matičnih ćelija

Formirano Udruženje porodičnih banaka matičnih ćelija

Pacijentima iz Srbije danas su teže dostupni uzorci matičnih ćelija za potrebe lečenja, jer moraju da ih obezbeđuju iz javnih registara drugih zemalja, dok je naša zemlja u procesu otvaranja Javne banke matičnih ćelija.

U svetu čak 60% pacijenata kojima su potrebne matične ćelije ne mogu pronaći odgovarajućeg donora koštane srži, niti uzorak iz javne banke matičnih ćelija i zato je veoma važno da postoji opcija privatnog skladištenja u bankama matičnih ćelija, u kojima se uzorak čuva isključivo za svoju porodicu.

- Porodične banke matičnih ćelija imaju izuzetan značaj za celokupan zdravstveni sistem i pacijente, jer je procedura prikupljanja i oslobađanja uzoraka matičnih ćelija iz pupčanika izuzetno jednostavna i pouzdana. Ukoliko se javi potreba za lečenjem matičnim ćelijama za dete ili najbližeg srodnika, čiji je uzorak krvi iz pupčanika sačuvan u porodičnoj banci, procedura oslobađanja samog uzorka je moguća u roku od 48 sati - navela je predsednica Udruženja porodičnih banaka matičnih ćelija, Marija Zečević.

Marija Zečević je istakla da je svrha formiranja Udruženja da u saradnji sa Ministarstvom zdravlja prenesemo višedecenijsko iskustvo naših internacionalnih kompanija kako bi svi procesi prikupljanja, distribucije,obrade i skladištenja matičnih ćelija bili identični kao u zemljama EU.

Trenutno se u svetu sprovodi rekordan broj kliničkih istraživanja na polju matičnih ćelija i očekuje se da će njihova primena značajno unaprediti postojeće protokole lečenja.

Novoformirano udruženje čine predstavnici respektabilnih banaka matičnih ćelija koje posluju u Srbiji: Medigen (Future Health), Cryo Save, Cord IPS (Vita 34 i Seracell), Bio Save (Famicord), Beo Stem Cell - Biohellenika.

Sve članice su istaknute na oficijalnoj stranici Ministarstva zdravlja, Uprave za biomedicinu.