Faze roditeljstva

Besplatno čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika

Omogućeno je besplatno čuvanje “blaga iz pupčanika”, putem porodičnog programa “Moje je Tvoje”. Program je specifično osmišljen da bi se ugroženim porodicama pružila prilika da sakupe matične ćelije iz krvi pupčane vrpce...

Besplatno čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika

Omogućeno je besplatno čuvanje “blaga iz pupčanika”, putem porodičnog programa “Moje je Tvoje”. Program je specifično osmišljen da bi se ugroženim porodicama pružila prilika da sakupe matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog očekivanog novorođenčeta i da se iste sačuvaju bez ikakve nadoknade, sa ciljem lečenja obolelog prvostepenog srodnika.

program-moje-je-tvoje

Telo novorođenčeta obiluje vrednim, potentnim, vitalnim matičnim ćelijama. Tokom devet meseci one su planirale i gradile telo novog ljudskog bića. I kasnije tokom života one pomažu da se održi mehanizam regeneracije organizma. U trenutku rođenja mnogo ovih dragocenih ćelija se nalazi u krvi pupčane vrpce, koju lekar nakon presecanja drži u svojim rukama. Primena matičnih ćelija je u ekspanziji zadnjih pet, šest godina, a trenutno su matične ćelije najistraživaniji pojam u medicini. To pokazuje gde je budućnost, objašnjava doktor Antović

Međutim budućnost se već primiče i trenutno je poznato preko 80 oboljenja koja se leče matičnim ćelijama.

Moje je tvoje

Za porodice koje nisu ostavile matične ćelije na čuvanje, a imaju potrebu za njima i planiraju sledeću trudnoću, Bio Save je u saradnji sa Bio Save Fondacijom osmislo Porodični program besplatnog čuvanja matičnih ćelija kao aktivnost kojom će se pomoći prvorođenoj deci da prevaziđu oboljenja koja se mogu izlečiti primenom matičnih ćelija.

Svako dete koje je bolesno dobiće priliku da već na porođaju brata ili sestre dobije jedan vredan poklon koji mu može spasiti život.

“Moje je tvoje” je program porodičnog čuvanja matičnih ćelija koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova. Potpuno besplatno omogućavamo porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice (brata ili sestru) kome je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može lečiti matičnim ćelijama u okviru standardne terapije.

program-moje-je-tvoje-porodica

Da bi se porodice kvalifikovale za program “Moje je tvoje”, dete mora da ima dijagnozu bolesti koja trenutno spada u red oboljenja koja se mogu lečiti matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce, da postoji dokaz o prvostepenom krvnom srodstvu, i da postoji onkolog/hematolog koji se slaže sa tim da se dato oboljenje može lečiti uz upotrebu matičnih ćelija. Bio Save će obezbediti komplet za sakupljanje krvi i obradiće i sačuvati uzorak krvi iz pupčane vrpce novorođenčeta, do trenutka kada se ukaže potreba da se isti iskoristi, bez zaračunavanja bilo kakvih troškova datoj porodici, snositi sve troškove koje vam zaračunava porodilište koje je uključeno u postupak sakupljanja uzorka krvi iz pupčane vrpce vašeg novorođenčeta kao i sve naknade za transport uzorka do naše laboratorije.

Izvor: BioSave Adaptacija: Bebologija