Faze roditeljstva

Epiduralna analgezija kao način obezboljavanja porođaja

Tokom čitave trudnoće potrebno je pripremati se za sam čin porođaja. Psihofizička priprema je važna bez obzira na koji način će porođaj biti realizovan.

Epiduralna analgezija kao način obezboljavanja porođaja

Jedna od metoda kojom se može olakšati porođaj jeste metoda savlađivanja bola disanjem. Za tu metodu potrebno je pohađati školu za trudnice u kojoj stručna lica objašnjavaju kako se pravilno diše. Takođe, jako je bitna i fizička kondicija, kao i kompletan psihofizički status.

Drugi način obezboljavanja jeste epiduralna analgezija. O tome šta je epidural, zašto ga preporučuje i na koji način deluje, razgovarali smo sa anesteziologom Snežanom Zatežić.

-Porođaj ima nekoliko faza, a u zavisnosti od tih faza javljaju se kontrakcije koje predstavljaju fiziološku ulogu materice. Iako su potpuno prirodna pojava, tokom porođaja, te kontrakcije žena oseća kao bol. Osećaj bola je individualan, ali hormoni koji se luče prilom osećaja ne izazivaju samo fizičke manifestacije koje su lako uočljive (ubrzano disanje, pojačano znojenje...), već utiču i na cirkulaciju krvi u materici i posteljici, kao i na snabdevanje kiseonika same bebe- reči su anesteziologa Snežane Zatežić.

Šta je epiduralna analgezija?

- Epiduralna analgezija predstavlja delimičan gubitak osećaja u donjem delu tela.Ona se može primeniti u bilo kod trenutku porođaja, ali se najbolji efekat postiže ukoliko se započne u prvom porođajnom dobu pri dilataciji od 2 do 4 cm- objašnjava anesteziolog.

Kako se priprema žena za primenu epidurala?

- Svaku buduću mamu koja odabere metodu obezboljavanja porođaja epiduralom pri dolasku na porođaj prvo pregleda ginekolog, a zatim sledi i anesteziolog sa kojim bi trebalo da ostvarujete kontakt po drugi put. Prvi susret se dešava u anesteziološkoj ambulanti tokom kontrole u trudnoći gde se trudnica upoznaje sa anesteziologom i epiduralnom analgezijom kao potencijalnim načinom obezboljavanja porođaja- nastavlja doktorka Zatežić.

Na koji način anesteziolog pristupa budućoj mami?

- Svaki anesteziolog pristupa porodilji kao da će biti operisana u opštoj anesteziji. To znači da se postavljaju pitanja o medicinskoj anamnezi: postojanje alergija, prethodne hronične bolesti, da li postoje lekovi koje porodilja uzima, kao i šta je poslednje konzumirala od hrane. 

Uvođenje epiduralne analgezije

- Kada se završi razgovor sa anesteziologom i kada anesteziolog plasira jednu plastičnu iglu u perifernu venu (uglavnom se to radi na šaci), uključuje se infuzija, mere se pritisak i saturacija i nakon toga se pristupa epiduralnoj analgeziji. Sam proces postavljanja epiduralnog katetera može se izvesti u dva položaj. Prvi je sedeći položaj u kojem je trudnica naguta napred, dok je druga opcija u kojem je porodilja u bočnom položaju. Kada se završi uvođenje katetera, porodilja se vraća u položaj koji joj odgovara.

Koja je razlika između anestezije i analgezije?

Razlika nije samo u terminologiji, već je kod analgezije motorika sačuvana i postoji senzorna blokada, dok kod anestezije postoji i senzorna i motorna blokada. Anestezija se u akušerstvu primenjuje prilikom carskog reza ili revizije nakon porođaja, a sve drugo su analgezije. Koncentracije analgetika koju porodilja dobija tokom analgezije nisu iste kao prilikom anestezije, bilo da se radi o epiduralnoj ili spinalnoj anesteziji.

Koje su kontraindikacije za primenu apeduralne analgezije?

  • Neregulisan nizak krvni pritisak koji je za 30% niži od uobičajnog krvnog pritiska
  • Infekcija na mestu plasiranja katetera
  • Hitno stanje tokom porođaja
  • Poremećaj koagulacije krvi
  • Alergije na lekove

Da li postoje neželjeni efekti?

-Jedan od najčešćijh simptoma jeste glavobolja, pad pritiska, bol u leđima, nedovoljno obezboljavanje, ali su ozbiljniji neželjeni efekti jako retki- zaključuje anesteziolog Snežana Zatežić.

Iako potpuno prirodan čin, porođaj može da predstavlja veliki stres za buduću mamu. Iz tog razloga ona, uz prethodne konsultacije sa ginekologom i anesteziologom i obavljene neophodne analize treba da bude upoznata sa svim prednostima, kao i neželjenim efektima koje određeni način porođaja podrazumeva i tako se adekvatno pripremi za sam čin porođaja.

Pripremila: Brankica Bjelić Izvor: Bebologija