Faze roditeljstva

Harmony™ prenatalni test potvrđeno 100% precizan

Harmony™ prenatalni test je u Srbiji do sada uradilo preko 10.000 trudnica i pokazao je 100%-nu preciznost u otkrivanju Down-ovog sindroma sa 32 dijagnostikovana slučaja koji su svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije.

Harmony™ prenatalni test potvrđeno 100% precizan

Za Harmony prenatalni test se do sada u Srbiji odlučilo preko 10.000 trudnica. Njih 32 su u ranoj trudnoći saznale da nose bebu sa Daunovim sindromom.

Invanzivnom procedurom potvrđeno je da su svih 32 bebe zaista imale Daunov sindrom. Takvi rezultati dokazuju da je preciznost Harmony prenatalnog testa 100%.

U isto vreme sve trudnice koje su dobile negativan test su rodile decu bez Daunovog sindroma.

Rizik kod trudnice za Daunov sindrom

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 (dakle u 360 trudnoća rađa se jedno dete s Daunovim sindromom)

rizik kod trudnica od 35 godina

Kada trudnica ima 30 godina, rizik koji nose godine starosti je 1:1000 (dakle u hiljadu trudnoća rađa se jedno dete s Daunovim sindromom), dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već desetostruki, dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dete sa Daunovim sindromom.

prenatalni test proces