Faze roditeljstva

Harmony™ prenatalni test potvrđeno 100% precizan

Harmony™ prenatalni test je u Srbiji do sada uradilo preko 10.000 trudnica i pokazao je 100%-nu preciznost u otkrivanju Down-ovog sindroma sa 32 dijagnostikovana slučaja koji su svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije.

Harmony™ prenatalni test potvrđeno 100% precizan

Za Harmony prenatalni test se do sada u Srbiji odlučilo preko 10.000 trudnica. Njih 32 su u ranoj trudnoći saznale da nose bebu sa Daunovim sindromom.

Invanzivnom procedurom potvrđeno je da su svih 32 bebe zaista imale Daunov sindrom. Takvi rezultati dokazuju da je preciznostHarmony prenatalnog testa100%.

U isto vreme sve trudnice koje su dobile negativan test su rodile decu bez Daunovog sindroma.

Ako želite da proverite da li je i Vama potrebno prenatalno testiranje, kliknite na sledeći link i rešite kratak:
Upitnik za prenatalni test 

Rizik kod trudnice za Daunov sindrom

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 (dakle u 360 trudnoća rađa se jedno dete s Daunovim sindromom)

rizik kod trudnica od 35 godina

Kada trudnica ima 30 godina, rizik koji nose godine starosti je 1:1000 (dakle u hiljadu trudnoća rađa se jedno dete s Daunovim sindromom), dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već desetostruki, dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dete sa Daunovim sindromom.

prenatalni test proces