Faze roditeljstva

Kratak Bebologijin pojmovnik - Falopijeva tuba

Da li ste čuli za medicinski pojam - Falopijeve tube? Ako je ovo prvi put da čujete ovaj naziv, nastavite sa čitanjem teksta...

Kratak Bebologijin pojmovnik - Falopijeva tuba

Falopijeve tube ili jednostavnije rečeno - jajovodi su dve šuplje, cevaste strukture koje polaze od gornjeg kraja granica materice i pružaju se napolje, ka obema stranama karlice, u dužini od desetak santimetara. Ako bismo morali da kažemo kolika je širina jajovoda, mogli bismo da kažemo da su širine jedne olovke. Pri svom kraju dobijaju levkasti oblik.


Izgled ženskog reproduktivnog sistema

Tube su sastavljene od spoljnog sloja mišića i unutrašnje obložne membrane. Te izbočine mogu da se njišu slično trepljama ili metlici, čime,se, zajedno sa talasastim stezanjem mišića jajovoda potiskuje jajna ćelija dole, ka materici, a istovremeno se pomaže spermi da prodre kroz tubu i dospe do jajeta.

Koja je funkcija jajovoda?

Funkcija jajovoda jeste da prenese jajnu ćeliju koja je izbačena iz jajnika do materične duplje. Da omogući spermi da prođe iz materične duplje do proširenog srednjeg dela jajovoda gde dolazi do oplođenja jajeta.

Pripremila: Milovanović Jovana

Izvor:https://www.ordinacije.info/