Faze roditeljstva

Da li matične ćelije mogu da zaustave proces starenja?

Matične ćelije mozga određuju koliko brzo naš organizam stari. Starenje je neizbežan proces kod svakoga od nas, međutim, nova studija je pokazala da se uz pomoć terapije svežim matičnim ćelijama proces starenja moze usporiti ili čak zaustaviti.

Da li matične ćelije mogu da zaustave proces starenja?

Ljudi stare iz dana u dan, a proces starenja predstavlja prirodnu fiziološku pojavu koja se javlja kod svih živih organizama. Međutim, starenje nekada može ići brže nego što je to očekivano, a zajedno sa njim i veliki broj bolesti koje sa sobom nosi.

Kao posledica ovog saznanja, ljudi se često trude da „prevare“ proces starenja korišćenjem plastične hirurgije i različitih lekova i drugih medicinskih sredstava.

Zbog svega toga naučnici se sada trude da otkriju na koji način matične ćelije mogu delovati na određeni deo mozga, hipotalamus, koji ima jednu od ključnih uloga u procesu starenja.

Doktor Dongseng Cai sa medicinskog koledža Albert Einstein u Njujorku je zajedno sa timom specijalista otkrio da dodavanje svežih matičnih ćelija hipotalamusu može odložiti starenje.

Rezultati ove studije su objavljeni u najnovijem izdanju prestižnog naučnog časopisa Nature.

http://www.nature.com/nature/journal/v548/n7665/full/nature23282.html

Broj matičnih ćelija se prirodno smanjuje sa starenjem

Ranije istraživanje sprovedeno na medicinskom koledžu Albert Einstein je pokazalo da hipotalamus ima ključnu ulogu u kontroli starenja. Dr Cai i njegov tim su uspeli da lociraju specifične ćelije koje su odgovorne za starenje. U pitanju su neuralne matične ćelije koje su uključene u neurogenezu, odnosno stvaranje novih moždanih neurona.

Istraživači su primetili da se broj moždanih matičnih ćelija hipotalamusa smanjuje u toku vremena, što utiče na brzinu samog procesa starenja. Međutim, dodali su i da se ovaj proces može suzbiti.

„Naše istraživanje je pokazalo da se broj hipotalamusnih neuralnih matičnih ćelija smanjuje u toku života ispitivane životinje, kao i da ovo smanjenje utiče na starenje. Mi smo takođe otkrili da zamenom ovih ćelija ili molekula koje one proizvode postoji mogućnost da se uspore ili zaustave različiti procesi uključeni u starenju“, naveo je dr Cai.

 

Suplementacija matičnim ćelijama usporava starenje

Kako bi otkrili povezanost između propadanja neuralnih matičnih ćelija i starenja, naučnici su selektivno poremetili funkcionalne matične ćelije kod sredovečnih miševa. Primetili su da starenje nastupa dosta ranije kod ovih miševa i da umiru ranije u odnosu na kontrolnu grupu, čije neuralne matične ćelije nisu ni na koji način tretirane.

Na kraju, naučnici su želeli da otkriju da li dodavanje svežih matičnih ćelija hipotalamusu može preokrenuti proces starenja. Ubrizgali su matične ćelije i kod miševa kod kojih su matične ćelije bile poremećene, kao i kod kontrolne grupe koju su činili zdravi, sredovečni miševi.

Dr Cai i njegove kolege su otkrili da je ovaj postupak bio produktivan i da je su kod svih miševa svi procesi starenja zajedno značajno usporeni. To se dešava zahvaljujući oslobađanju molekula mikro RNK od strane matičnih ćelija, koji utiču na regulaciju genske ekspresije.

Istraživači se nadaju da ovakve studije mogu, s vremenom, dovesti do efikasnih načina za usporavanje procesa starenja i kod ljudi.

Izvor: www.medicalnewstoday.com