Faze roditeljstva

FamiCord najveća banka matičnih ćelija u Evropi posluje u Srbiji

FamiCord Group, koja na našem tržištu posluje preko Bio Save kompanije je i zvanično postala najveća banka matičnih ćelija u Evropi preuzimanjem Stemlaba - najveće Portugalske banke matičnih ćelija. Ovo ujedinjenje će omogućiti brži i efekasniji rezultat na razvoju novih terapija matičnim ćelijama, zajednički stav je obe banke...

FamiCord najveća banka matičnih ćelija u Evropi posluje u Srbiji

U septembru, FamiCord Group je zvanično postala najveća banke matičnih ćelija u Evropi. Preuzimanjem Stemlaba - najveće Portugalske banke matičnih ćelija, trenutno broji najveći broj uzoraka, 355.000 i još važnije 1.987 lečenja matičnim čelijama, od toga 1.082 lečenja matičnim ćelijama iz pupčane krvi i pupčanika. 

FamiCord Group u Srbiji ima svog zastupnika, kompaniju Bio Save, što i nama omogućava pristup ovoj banci. Bio Save Group posluje u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, od skoro i u Albaniji. Kako uzimanjem i skladištenjem uzoraka Bio Save prati rast i razvoj novih revolucionarnih vidova testiranja i lečenja i naše građane povezuje kroz Fondaciju sa najboljim i najuspešnijim klinikama širom Evrope i sveta, saznajemo iz Bio Save-a. 

Delimo iste vrednosti i viziju na polju lečenja matičnim ćelijama

Stemlab je jedan od vodećih igrača na evropskom tržištu banaka matičnih ćelija. Interesantno područje Stemlab-ovih istraživanja je na polju razvoja naprednih medicinskih proizvoda zasnovanih na matičnim ćelijama. Trenutno, ova kompanija se fokusira na istraživanje o upotrebi matičnih ćelija u lečenju dijabetesa, kardiovaskularnih i onkoloških bolesti. 

Stemlab ima dva međunarodna patenta za primenu matičnih ćelija u dugotrajnom tretmanu dijabetičnog stopala i ishemije miokarda. Kompanija radi na razvoju svog poslovanja i na azijskom tržištu.

Zajedno činimo najveću banku matičnih čelija u Evropi

FamiCord Grupa je mreža banaka pupčane krvi koji nudi porodično skladištenje širom Evrope i poseduje 8 laboratorija za obradu matičnih ćelija. Uz kupovinu Stemlab-a (Crioestaminal) u Portugalu, koja je upravo završena, FamiCord je postala najveća banka matičnih ćelija u Evropi. Od septembra 2018. godine u FamiCord bankama čuva se više od 355.000 uzoraka pupčane krvi, pupčanika, krvi iz placente i drugih bioloških materijala. 

FamiCord Group je do sada imao 1.987* lečenja matičnim čelijama od toga 1.082 lečenja matičnim ćelijama iz pupčane krvi i pupčanika (*last update: 30.09.2018.)

-Veoma sam zadovoljan što smo postigli dogovor i udružili snage sa kompanijom poput FamiCord, s kojom delimo iste vrednosti i viziju na polju lečenja matičnim ćelijama, a zajedno činimo najveću banku matičnih čelija u Evropi. Ovo ujedinjenje će omogućiti da naše dve kompanije, koje su i do sada najviše ulagale u istraživanje i razvoj terapije matičnim ćelijama u Evropi, radi na razvoju novih terapija koje će pomoći većem broju pacijenata - rekao je Andre Gomes, suosnivač, izvršni direktor i član Upravnog odbora kompanije Stemlab. 

O kompaniji Stemlab

Kompanija Stemlab je osnovana 2003. godine i bila je jedna od prvih privatnih banaka matičnih ćelija u Evropi. Od početka svog rada, Stemlab je sproveo istraživanja o korišćenju matičnih ćelija u lečenju i eksperimentalnoj terapiji. 

U periodu 2006-2008. godine ova kompanija širi svoje poslovanje ulaskom na teritoriju Španije i Italije. 

Od 2016. godine prisutni su i u Švajcarskoj. 

Na kraju 2017. godine, Stemlab je skladištio ukupno oko 98 hiljada uzoraka krvi pupčane vrpce ili tkiva i oko 120 hiljada svih vrsta bioloških materijala. U skladu sa procenama kompanije, udeo kompanije Stemlab na evropskom tržištu iznosi oko 7%.

Izvor: Bio Save blog  Cover foto: Global stem cell banking market