Faze roditeljstva

Kratak Bebologijin pojmovnik - Blastocista

Da li ste čuli za pojam blastociste i znate li šta on znači?
Nastavite sa čitanjem ukoliko smo dobili Vašu pažnju.

Kratak Bebologijin pojmovnik - Blastocista

Kada govorimo o terminologiji važnoj za oplodnju i stvaranje jednog novog života, moramo da pomenemo i značenje blastociste u istoj.

Blastocista je rana faza razvoja embriona do koje dolazi petog dana nakon oplodnje. Kada govorimo o izgledu ovih ćelija one su podeljene na unutrašnji sloj – embrioblast, iz kojeg se kasnije formira fetus, i spoljašnji sloj, trofoblast od kojeg nastaje posteljica.

Ova faza je faza u kojoj embrion prelazi u matericu, a kvalitet blastociste određuje da li će biti pogodan za transfer.

Ako je kvalitet blastociste dobar, u tom slučaju govorimo o embrionu kod kojeg sa pravilno formira embrioblast i trofoblast. Trofoblast je važan jer je upravo on ODGOVORAN ZA STVARANJE POSTELJICE.

Veličina blastociste je oko 0,1-0,2 mm, i ona ima oko 200-300 ćelija koje se brzo uključuju u brazdanje – blastulaciju. Ovaj proces nije zanemarljiv, jer kada se blastocista nađe u endometrijumu (zidu materice), tu i nastavlja da se razvija.

Blastocista se još naziva i embrion star tačno 5 dana.

Pripremila: Milovanović Jovana Izvor:http://sansazaroditeljstvo.org.rs