Faze roditeljstva

Šta sve mogu Matične ćelije?

Čudotvorne ili prevara? Svemoguće ili opasne po zdravlje? Spašavaju život ili bacanje para? Ovo su pitanja koja najčešće sebi postavljaju budući roditelji tokom trudnoće, razmišljajući o mogućnosti čuvanja matičnih ćelija…

Šta sve mogu Matične ćelije?

Čudotvorne ili prevara? Svemoguće ili opasne po zdravlje? Spašavaju život ili bacanje para?

Ovo su pitanja koja najčešće sebi postavljaju budući roditelji tokom trudnoće, razmišljajući  o mogućnosti čuvanja matičnih ćelija - bilo po nečijoj preporuci (lekar ili prijatelj) ili zbog osećaja odgovornosti za budućnost svoje bebe.

pedijatrijska ordinacija

Matične ćelije iz pupčane vrpce su prisutne u medicini 30 godina (prva transplantacija je bila 1988.godine) i kao takve su mlada grana medicine koja je u kratkom vremenu pokazala ozbiljan potencijal. Treba napomenuti da je od otkrivanja i prvog lečenja penicilinom, lekom bez kojeg se danas savremena medicina ne može zamisliti, do široke upotrebe leka prošlo skoro 50 godina.

Pre tačno 30 godina, devojčica obolela od Fanconijeve anemije bila je prvo ljudsko biće koje je lečeno matičnim ćelijama iz pupčanika. Od tada su matične ćelije postale standardan lek za preko 80 hematoloških oboljenja i kao alternativni lek u regenerativnoj medicini za još nekih 30 bolesti.

Matične ćelije nastaju u trudnoći, tokom razvoja bebe i moguće ih je prikupiti na samom porođaju iz krvi pupčane vrpce, krvi placente i samog tkiva pupčane vrpce.

Hematopoetske matične ćelije se koriste u lečenju hematoloških bolesti kao što su leukemije, anemije, talasemije, limfomi i mijelomi. Mezenhimalne matične ćelije se koriste u regenerativnoj medicini za lečenje različitih neuroloških bolesti kao što su autizam, cerebralna paraliza, povrede kičme ili multipla skleroza, kao i u lečenju dijabetesa, oštećenja hrskavice zglobova ili očnih bolesti.

Poslednjih godina terapija matičnim ćelijama ulazi na velika vrata u medicinu i postaje sve češće jedina opcija za lečenje teških obolenja koja do sada nisu imala adekvatnu terapiju. Najveća asocijacija banaka matičnih ćelija u Evropi, Famicord GROUP je u prvih 5 meseci 2018. godine imala preko 190 terapija matičnim ćelijama iz pupčanika sa terapijom dece i odraslih od 1. do 80. godine života. Studija koja je nedavno završena na Duke Univerzitetu u SAD govori u prilog terapije autizma matičnim ćelijama.

Terapijski potencijal matičnih ćelija se još uvek ne vidi u potpunosti, medicina napreduje svake godine i može se sa pravom reći da su matične ćelije Zalog za budućnost.

Za Bebologiju piše: Dr Aleksandar Antović