Faze roditeljstva

Šta predstavlja procedura koja se zove serklaž?

Serklaž, tačnije rečeno cervikalni serklaž, podrazumeva postupak koji se radi tokom trudnoće a kojim lekar specijalista ginekolog-akušer opšiva grlić materice.

Šta predstavlja procedura koja se zove serklaž?

Grlić materice predstavlja donji deo materice u obliku levka koji se otvara i širi tokom porođaja, tako da se beba može postepeno pomerati iz tela materice i roditi kroz vaginu. O tome šta je serklaž, kome se preporučuje, kako se intervencija izvodi, da li se i kada “skida” razgovarali smo sa Prof. dr sc. med.  Arturom Bjelicom, specijalistom ginekologije i akušerstva i supspecijalistom endokrinologije sa  Klinike za ginekologiju i akušerstvo u KCV u Novom Sadu.

Zašto se radi cervikalni serklaž?

Fiziološki, tokom pripreme za porođaj, grlić materice počinje da se skraćuje i širi. U slučajevima kada postoji tzv. slabost grlića materice on može početi da se prevremeno skraćuje i širi što može dovesti do prevremenog porođaja ili pobačaja.

Postavljanje šava serklaže se preporučuje:
* Ukoliko ste već imali cervikalni serklaž tokom prethodne trudnoće;
* Kada je uočeno skraćenje grlića materice (grlić kraći od 25 milimetara) kod jednoplodne trudnoće starosti manje od 24. gestacijske nedelje;
Kod višeplodne trudnoće (blizanci, trojke);
* Ukoliko ste imali intervenciju na grliću u vidu odstranjivanja dela grlića primenom električne omče;
* Ukoliko ste imali gubitak trudnoće u drugom tromesečju sa bezbolnim širenjem grlića materice;
Ako ste se porodili pre 34. gestacijske nedelje a bilo je utvrđeno postojanje skraćenja grlića materice u prethodnoj trudnoći;
* U slučajevima postojanja rascepa grlića kao posledice prethodnih porođaja.


Prof. dr sc. med. Artur Bjelica

Kada se radi serklaž?

- Ako lekar specijalista koji Vam vodi trudnoću preporuči cervikalni šav, jer ste imali problema sa prethodnom trudnoćom, idealno bi bilo da se to uradi do 14. nedelje trudnoće. Takođe, do 16. gestacijske nedelje se preporučuje postavljanje šav serklaže ukoliko postoji rascep prethodne intervencije na grliću. U slučajevima kada se dijagnostikuje skraćenje grlića materice, šav serklaže se može postaviti i do 24. odnosno 28. gestacijske nedelje - objašnjava dr Bjelica.

Kada se ne preporučuje postavljanje serklaža?

- Čak i ako se dijagnostikuje prevremeno širenje grlića materice, cervikalni šav se ne preporučuje u sledećim slučajevima:
* Jasnog nastupanja prevremenog porođaja
* Postojanja vaginalnog krvarenja
Prisustvo infekcije grlića materice ili plodovih ovojaka
* Dijagnostikovanih fetalnih anomalija
Prsnuća ovojaka i oticanja plodove vode

Priprema za intervenciju

Pre postupka serklaže, potrebno je da preduzmete nekoliko koraka pripreme.
* Detaljan razgovor o Vašim medicinskim podacima, vezanima za ranije intervencije na grliću materice, ishodima ranijih trudnoća;
* Ultrazvučni pregled da se proveri vitalnost i stanje trudnoće kao i kondicije ploda;
* Testiranje na prisustvo vaginalne i/ili infekcije grlića materice, i po potrebi lečenje.

Postupak izvođenja serklaže grlića materice

- Ova intervencija se izvodi u kratkotrajnoj opštoj venskoj anesteziji a može i u regionalnoj anesteziji (spinalna anestezija). Intervencija se vrši transvaginalnim pristupom grliću materice. Nakon dobre vizualizacije grlića materice, lekar ga opšiva na tipičan način pomoću primene tzv. šava “duvan kese”. Nakon intervencije daju se lekovi protiv bolova i vrlo brzo se planira otpust kući.

Možda ćete nekoliko dana nakon intervencije imati simptome poput:
* Mrlja od krvi na donjem vešu,
* Kontrakcije materice, ili
* Nelagodnost pri mokrenju
Uobičajeno je da se kontrola planira za 10-14 dana nakon intervencije.

Skidanje šava serklaže

- Ukoliko trudnoća lepo napreduje i ne postoji potreba za ranijim, hitnim, skidanjem šava serklaže, on se uklanja nakon 37. gestacijske nedelje, odnosno uobičajeno dve nedelje pre očekivanog termina porođaja.

Obavezno se javite svom ginekologu ukoliko primetite neke od sledećih eventualnih komplikacija koje nosi intervencija postavljanja šava serklaže: vaginalno krvarenje, nastanak infekcije, prerano prsnuće ovojaka i oticanje plodove vode ili prevremeni porođaj ili pobačaj - upozorava dr Artur Bjelica.

Pripremila: Vesna Stanimirović 
By Bebologija